Gallery
Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Lex Ukrajina - pravidla pobytu a podpory uprchlíků z Ukrajiny

icon picker
Odkazy na plné znění zákonů a nařízení vlády

Lex Ukrajina

Lex Ukrajina je souhrnný název pro tři zákony, které vytvářejí legislativní rámec pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v ČR. Zákony upravují zejména právní status uprchlíků (udělování dočasné ochrany, přístup na trh práce nebo přístup ke zdravotní péči), sociální zabezpečení uprchlíků (humanitární dávka, zajištění ubytování) a přístup žáků ke vzdělávání a péči o děti (dětské skupiny).

Zákony a nařízení vlády (aktualizace 5.1.2024)

Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění (novely , ., , , a )
Výši paušální náhrady podle § 6e tohoto zákona stanovila vláda ze dne 29.6.2022, novelizováno k 1.11.2022 nařízením č. 322/2022 Sb. a k 31.3.2023 nařízením č. 78/2023 Sb.
Výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech stanoví nařízení vlády č. (novely č. . od 31.3.2023 a . od 1.1.2024)
Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění (novely , ., , ., ., .)
Nařízení vlády č. , o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
Nařízení vlády č. , o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše - platné do 31.12.2023
Nařízení vlády č. o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního pololetí roku 2023 - platné do 30.6.2023
Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost č. 73/2022 Sb., platilo do 31.3.2023
Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění (novely , , a .)
Usnesení Vlády č. o Prioritách adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany 2024+ - ustavuje vznik vládního grémia

Opatření

- MŠMT určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 úpravu podmínek přijímacího řízení konaného ve školním roce 2023/2024 ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách od školního roku 2024/2025 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (lex Ukrajina)
lze prominout přijímací zkoušku z českého jazyka a znalost českého jazyka ověřit rozhovorem
žá má možnost skládat přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinštině
škola může školní část zkoušky zadat v ukrajinštině
Pokud škola písemný test jednotné nebo školní přijímací zkoušky zadá v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít překladový slovník.
žák musí doložit, že je držitelem dočasné ochrany a o nahrazení zkoušky z ČJ pohovorem a o zadání přijímacích zkoušek v ukrajinštině musí požádat

Metodiky, postupy

MOP na kauci (jistinu) není od srpna považována za příjem pro výpočet HUD ()
Leták MPSV: ()

Metodiky ÚP

12.4.2024 - ÚP - MOP - + -
1.7.2023 - HUD, uznávání zranitelnosti, započitatelné náklady na bydlení, další sociální zabezpečení
Příloha: lékařský posudek pro dítě - -
Příloha: vzory dokladů (k dokládání zranitelnosti) - -
13.5.2024 (orig. 1.4.2017) - MPSV - Instrukce NM 7 - - 6 situací

Posouzení zdravotního stavu (invalidity)

ČSSZ: Leták k posouzení zdravotního stavu podle lex Ukrajina (zranitelnosti) - -

Sociální služby

Bydlení

Web MV: - pravidla, možnosti přeubytování
Od září 2023 systém T+1 pro vyhodnocování zranitelnosti: je-li do HUMPO propsána zranitelnost v jednom měsíci, bude systém předpokládat, že osoba s DO bude zranitelná i v dalším měsíci, a údaje o zranitelných osobách pro účely paušální úhrady za ubytování by tak měly být platné i pro další měsíc.
Infografika MPSV/rozcestník pro uprchlíky (červen 2023): ()

shrnutí Konsorcia NNO: , (původní před novelizací: )
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.