Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

Lex Ukrajina

Lex Ukrajina je souhrnný název pro tři zákony, které vytvářejí legislativní rámec pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v ČR. Zákony upravují zejména právní status uprchlíků (udělování dočasné ochrany, přístup na trh práce nebo přístup ke zdravotní péči), sociální zabezpečení uprchlíků (humanitární dávka, zajištění ubytování) a přístup žáků ke vzdělávání a péči o děti (dětské skupiny).

Odkazy vedou na web Zákony pro lidi, a obsahují aktuální znění norem.
Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění (novely , ., a )
Výši paušální náhrady podle § 6e tohoto zákona stanovila vláda ze dne 29.6.2022, novelizováno k 1.11.2022 nařízením č. 322/2022 Sb. a k 31.3.2023 nařízením č. 78/2023 Sb.
Výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech stanoví nařízení vlády č. od 31.3.2023 ve znění novely č. 79/2023 Sb.
Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění (novely , . a )
Nařízení vlády č. , o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
Nařízení vlády č. o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního pololetí roku 2023
Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost č. 73/2022 Sb., platilo do 31.3.2023
Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění (novely , a )
shrnutí Konsorcia NNO: , (původní před novelizací: )


Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.