Gallery
Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Tlumočení, překladače

Charles Translator for Ukraine

překladač vytvořený na Matematicko-fyzikální fakultě UK - nabízí překlad podobně jako DeepL a navíc i fonetický přepis přeloženéo textu

Volání pro Ukrajince

Sociální podnik Transkript online, s. r. o.: „Volání pro Ukrajince“ Tento projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků ukrajinského jazyka na řadě úřadů a institucí.
Služba umožní ukrajinským občanům zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce.
Obdobnou službu „Hovor s přepisem" provozujeme již několik let pro osoby se sluchovým postižením (Linka 1221, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad práce atd.). Ve verzi "Volání pro Ukrajince“ je rozdílem pouze to, že přepisovatel je nahrazen překladatelem, který ovládá ukrajinský i český jazyk, a to umožňuje komunikovat ukrajinským občanům telefonicky bez znalosti českého jazyka.
Službu lze využít oboustranně, tedy i za účelem telefonního spojení s ukrajinsky hovořícími občany.
Jedná se tedy o telefonní konferenci tří stran: 1. klient bez znalosti českého jazyka, 2. překladatel se znalostí českého a ukrajinského jazyka, 3. volaná strana (úřad, zdravotní pojišťovna atd.).
OBRÁZEK DO EMAILU.jpg

Tlumočení

Asociace konferenčních tlumočníků:

Charita CZ: - mohou využívat cizinci i úřady a instituce, které s cizinci přicházejí do styku. Služba je anonymní a bezplatná. Hradí se pouze cena hovoru operátorům. Pomoc při jednání s úřady, při vyplňování formulářů atd. (vloženo 16.12. 2022)
telefon +420 731 432 431 e-mail: ukraina.info@charita.cz
Infolinka je aktuálně dostupná každý všední den ve stejném čase.
pondělí 9–13 a 14–18 hodin úterý 9–13 a 14–18 hodin středa 9–13 a 14–18 hodin čtvrtek 9–13 a 14–18 hodin pátek 9–13 a 14–18 hodinShare
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.