Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

Základní informace Min. zdravotnictví - postupy, metodiky, pravidla

+ infolinka: + 420 226 20 1221 - Zdravotnické informace pro občany Ukrajiny. Volte rovnou volbu číslo 2. Lze využít i telefonickou první psychickou podporu, operátor zajistí spojení konferenčního hovoru s pracovníkem podpůrné linky s asistencí tlumočníka.
Rádce pacienta - průvodce po zdravotním systému - ,
Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby klienti hledali lékaře přes oficiální formulář . Formulář je přeložen do ukrajinštiny. Z tohoto formuláře ministerstvo zjišťuje informace o nedostupnosti zdravotní péče. Jeho vyplnění asi nevyřeší konkrétní situaci klientů, ale může pomoci dát ministerstvu informace z terénu.
odmítnutí pacienta: Zákon o zdravotních službách, č. ., v paragrafech 48-50 shrnuje, za jakých okolností může poskytovatel odmítnout (paragraf 48) a to, že je o odmítnutí povinen vystavit doklad. Pacienta není možné odmítnout v akutním stavu.

Lékařská péče

- Bezplatná lékařská péče pro uprchlíky z Ukrajiny
- Odpovědi na často kladené otázky lékařů k přístupu nově příchozích Ukrajinců ke zdravotní péči a zdravotnímu pojištění
Člověk v tísni podporuje bezplatné poskytování lékařských konzultací + v případě potřeby propojení se specialistou a dojednání vyšetření na portálu pro ukrajinské uprchlíky. UKR + RU. Letáček
. Portál:

Informace pro pacienty

(UNIPA) - informace pro těhotné v ukrajinštině a ruštině
Rádce pacienta - průvodce po zdravotním systému - ,
základní info o covidu v CZ a UKR - letáček:
Národní asociace pacientských organizací (NAPO) poskytuje podporu ukrajinským pacientům s chronickými onemocněními: kromě základních praktických informací pro pacienty poskytuje . V něm je možnost najít podle diagnózy specializovanou organizaci, kontaktovat ji a informovat se o možnostech podpory.
- Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví připravilo návod, jak mohou rodiče "dálkově" získat potvrzení o očkování svého dítěte.

Podpora komunikace

Společnost IQVIA vyvinula s využitím ukrajinské databáze Proxima jednoduchý nástroj sloužící k identifikaci českých a slovenských ekvivalentů ukrajinských léků na předpis. Tento bezplatný nástroj je určený pouze pro referenční účely. Volba léčby a preskripce plně závisí na individuálním rozhodnutí lékaře. Více
.

Prodlužování zdravotního pojištění při prodlužování DO

Po prodloužení dočasné ochrany je třeba požádat o nový „Náhradní průkaz pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP ČR“ s platností dle aktuální dočasné ochrany
do 30. 9. 2024 po úspěšné registraci k prodloužení dočasné ochrany a
do 31. 3. 2025 po získání vízového štítku s prodlouženou dočasnou ochranou.
O nový průkaz pojištění se žádá způsobem, který stanoví daná zdravotní pojišťovna (). U VZP probíhá prodloužení pomocí , a to nejdříve 6 týdnů před vypršením platnosti aktuálního průkazu. Až VZP žádost zpracuje, může si osoba s DO stáhnout průkaz pojištěnce do telefonu nebo si ho vytisknout. Není třeba navštěvovat pracoviště VZP.

Mediátor podpory zdraví pro Ukrajinu - projekt SZU a UNICEF

Preventivní programy formou interaktivních přednášek, které vedou vyškolení ukrajinští zdravotníci.
Cílem projektu je podpora zdraví a primární prevence nemocí pro nové příchozí občany Ukrajiny. Současně také seznamování s fungováním českého zdravotnictví, zvýšení zdravotní gramotnosti dětí a jejich zákonných zástupců a následně zlepšení jejich životního stylu.
Realizace projektu probíhala nejprve formou školení ukrajinských zdravotníků v 5 oblastech zdravého životního stylu (výživa, pohybová aktivita, prevence infekčních nemocí a očkování, péče o budoucí matky a novorozence, dostupnost zdravotní péče) v 30 preventivních programech, které jsou již předem kulturně adaptovány (přizpůsobeny ukrajinské mentalitě) a přeloženy do ukrajinštiny. ().
Vytvořené interaktivní programy podpory zdraví mediátoři můžou realizovat pro ukrajinské děti, jejich rodiče a jiné pečující osoby. Objednávat programy prevence můžete zde:
Informace v ukrajinštině: +


Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.