Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Archív stránek

icon picker
Novela LEX Ukrajina:

Novela Lex Ukrajina: zdravotní pojištění po 150 dnech od udělení dočasné ochrany

MZdr/MPSV: Informační leták ke zdravotnímu pojištění po 150 dnech: , ,
MV: Informace na centrální stránce
Speciální stránka VZP ke zdravotnímu pojištění podle Lex Ukrajina
informace VZP k vycestování na Ukrajinu: 23.8.2022 - z VZP je třeba se odhlašovat před odjezdem, nikoliv zpětně z Ukrajiny
původní info z července 2022:
Člověk v tísni: Časté otázky a odpovědi ke zdravotnímu pojištění - ,
Shrnující letáky Konsorcia a

Lex Ukrajina V: prodlužování zdravotního pojištění při prodlužování DO


Po prodloužení DO, bude prodlouženo i zdravotní pojištění - neděje se to ale automaticky, je potřeba zdravotní pojišťovnu kontaktovat
O průkaz s novou platností je možné požádat přes , a to nejdříve po 5 pracovních dnech od prodloužení dočasné ochrany na OAMP MV ČR.
Průběh pojištění se prodlouží, a to dle platnosti prodloužené DO. Pokud má pojištěnec prodlouženou DO už s vylepením VS do 31.3.2024, a požádá si o doklad o zdravotním pojištění, rovnou získá doklad s touto max. platností.
Naopak pokud je DO prodlouženo do 30.9.2023 a na osobní návštěvu jde až např. v 8/2023, získá nyní doklad s platností do 30.9. a následně po osobní návštěvě si musí požádat znovu.
Oznamovací povinnosti k zdravotní pojišťovně: +

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.