Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Základní odkazy a obecné informace k podpoře uprchlíků z Ukrajiny


Lex Ukrajina V - změny od 1.7.2023 a informační materiály -

Infolinky

MV ČR: 974 801 802 (PO-ČT: 8-16, PÁ 8-12)
Úřad práce: - informace k humanitární dávce, zaměstnanosti nebo k další agendě Úřadu práce ČR 950 180 100 - v ukrajinštině, mail ; pondělí a středa 8 – 17 h, úterý, čtvrtek a pátek 8 – 13 h
Podpůrná IT linka k Evidenci bytů je poskytována na čísle 950 194 444.
MŠMT: - 234 812 345 - denně 8-16

- Helplinka 770 600 800 - každý prac. den: 9-17
- Asistenční infolinka pro cizince 731 432 431 - každý prac. den: 9-13 a 14-18
- SOS linka +420 222 71 71 71, +420 800 077 777 - každý pracovní den
- Infolinka 800 050 749 (zdarma z ČR)- PO-PÁ: 9 - 17/ (placené hovory ze zahraničí) +420 239 050 532
- 608 691 786 - PO - ČT: 9-18/ PÁ 9-16
- 774 001 788 - každý prac. den: 10-15
- 606 660 421 - PO a ST od 8 do 17

Psychosociální podpora
- 778 979 211 - každý prac. den: 9-18:30
NÚDZ: Psychologická pomoc - 283 088 467
- 212 812 540 - PO -10-13 a 17-18/ ÚT 16-18/ ST 10-13 a 16-18,/ČT 10-13 a 16-18
- (pomoc neslyšícím nebo rodinám s dětmi s poruchami sluchu) - 601 200 640 UA+RU/ 601 200 630 RU
Aliance CDZ

Ostatní:
Podezření z vykořisťování (bezplatné hovory):
- SOS linka +420 222 71 71 71, +420 800 077 777 - každý pracovní den
Právní a pracovní poradenství (bezplatné):
- 251 151 122 - PO-PÁ: 8-18
Občanské poradny

Pojízdné kanceláře pro uprchlíky 03/23

Ukrajinské vláda poskytla 6 pojízdných kanceláři na vyřizování dokladů v ČR. Mohou využívat nejen běženci, ale také Ukrajinci žijící v ČR dlouhodobě. Zájem je velký - až 100 žádostí denně. Prodlužování dokladů, vyřízování pasů, mezinárodních řidičských oprávnění atd.) Úřední hodiny: pondělí až sobota od 9:00-18:00 hodin. (Praha 1 Náměstní Republiky) -
registrace přes


Základní informace

Stránky MV na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině - základní informace, kontakty, výklad Lex Ukrajina. MV poskytuje informace i na , kde se prodlužuje dočasná ochrana.
- aktuální a přehledné (web MV ČR v novém kabátě)
Lex Ukrajina V - změny od 1.7.2023 informace
platí lhůta 3 dny pro změnu místa hlášeného pobytu, změnu je možné nahlásit poštou, nebo osobně
poštou - vyplňte a odešlete jej na pracoviště OAMP (na spádové pracoviště podle místa bydliště) - - pozor, tiskopis má dvě strany! Na druhé straně je potvrzení o ubytování, to je nutné vyplnit a nechat podepsat majitelem nemovitosti nebo osobou, která vás ubytovává.
osobně - vyplňte a dostavte se na spádové pracoviště OAMP - - pozor, tiskopis má dvě strany! Na druhé straně je potvrzení o ubytování, to je nutné vyplnit a nechat podepsat majitelem nemovitosti nebo osobou, která vás ubytovává.
pokud bydlíte v jiném kraji než v Praze nebo Středočeské kraji, můžete změnu pobytu nahlásit i na . Před návštěvou si vždy zkontrolujte, že je KACPU otevřené! KACPU omezují svůj provoz, otevírací doba se může měnit.
Změny místa pobytu nelze hlásit e-mailem.
Leták Konsorcia NNO:
Uvítací informační balíček pro příchozí z Ukrajiny - první kroky v oblasti pobytového oprávnění, bydlení, zdravotnictví, školství aj. Praktický souhrnný materiál pro příchozí z Ukrajiny a pro ty, kdo uprchlíkům pomáhají. Verze v a v

Aplikace pro uprchlíky

Chytrá migrace, aplikace propagovaná MPSV ,

Informace o situaci uprchlíků

Rozcestníky

Hlavní stránka MV ČR
- ukončil činnost, možná jej převezme Úřad vlády

Příručky, manuály

- pro mimopražské obce může sloužit jako inspirace, jak postupovat v oblastech, se kterými nemají zkušenosti
SIMI: - manuál pro obce, vypracovaný v roce 2021. Aktuálně jsme pro obce a města vytvořili . Dokument obsahuje základní osvědčené tipy, legislativní shrnutí, zdroje financování i inspirativní příklady z české a zahraniční praxe. Samostatná příloha je potom věnována tematicky řazeným užitečným odkazům. Infosheet je součástí rozšíření Manuálu lokální integrace, ve kterém budeme s našimi slovenskými, belgickými a německými partnery i nadále pokračovat.
Strana zelených: - Rady a zkušenosti měst z pomoci uprchlíkům.
Slovo 21 nabízí Informační setkání pro uprchlíky z Ukrajiny - pokud byste měli zájem uspořádat u vás ve městě/organizaci/ubytovacím zařízení, obraťte se na Slovo 21 email: ukrajina@vitejtevcr.cz.
Mgr. Zuzana Schreiberová (Multikulturní centrum Praha): Bezprostřední pomoc uprchlíkům. Kulturní rozdíly mezi ČR a Ukrajinou. Metodika vychází z poznatků sociální a kulturní antropologie, ale její větší část je založena na konkrétních poznatcích, které autoři získali během poskytování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny přicházejících po ruské invazi na jaře 2022. Cílem této publikace je podpořit vzájemné porozumění mezi uprchlíky, úředníky, pracovníky v sociálních službách, učiteli, dobrovolníky a ubytovávajícími (vychází s podporou MVČR) 03/23

Ad hoc informace k pobytovým oprávněním občanů Ukrajiny a k regulaci vstupu občanů Ruské federace na území ČR/EU


od 25.10. není umožněn vstup občanům Ruské federace s platným schengenským vízem z jiného státu EU, kteří přiletí na Letiště Václava Havla

Doplňující informace navazující na informační setkání s ředitelkou OAMP 21.10.2022

Na setkání s ředitelkou OAMP byly položeny otázky k pobytu, na které OAMP (Mgr. Kepka, jan.kepka@mvcr.cz) vypracoval písemné odpovědi:
Dotaz: Jak to vypadá s prodloužením DO? Stále více držitelů DO tuto otázku řeší, stejně tak i zaměstnavatelé. Je možné poskytnout bližší informace?
Odpověď: Prodloužení je již jisté. Zaměstnavatelé se nemusejí obávat, v oblasti přístupu k zaměstnání (volný přístup na trh práce) se neplánují ani žádné změny. Návrh zákona je sice předkládán variantně, ale obě varianty předpokládají prodloužení, liší se pouze tím, zda bude, nebo nebude vyznačen štítek.
Dotaz: V souvislosti s možností žádat o vízum/povolení k pobytu za účelem studia pro držitele DO v jiných EU státech od 15.10.2022, viz :
1) Je možné, aby o DO požádali i občané Ukrajiny s jiným druhem pobytu než je DO, příp. bývalí držitelé DO, a to jak držitelé jiného pobytového oprávnění v ČR, tak i příp. držitelé jiných pobytových oprávnění v jiných EU?
Např. držitel CZ DV strpění, který odcestuje na UKR (vízum vycestováním zaniká) - může požádat o DV/DP studium? Nebo bývalý držitel DO v jiném státě, který se ale DO vzdá? Na DO v ČR nárok nemá, ale současně nechce řešit situaci žádostí o DV strpění, když je na místě žádat o DV/DP studium. Nebo občan UKR, který je přítomen na UKR a nemá DO jinde a současně (z různých důvodů) nemá nárok na DO v ČR?
Odpověď: Je možné žádat jen v situacích podle § 5 odst. 1 písm. c) a d) 65/2022 Sb. , jedná se o úzkou skupinu osob. Žádné kombinace výše uvedeného teď nejsou možné. Další případné uvolňování až příští rok.
2) Je možné, aby žádost o DV/DP studium byla podána bez osobní účasti? Jde mi o situaci mladých mužů, kteří by mohli čelit problémům s vycestováním z UKR? Event. držitel DO v jiném EU státě, který nemůže na UKR odjet (např. nikoho tam nemá, nemá žádné bydlení atd.) - tj. zda lze žádat o prominutí osobního podání žádosti a zda MV s těmito případy počítá? Jak event. bude proces probíhat?
Odpověď: Pouze osobně. Jinak jde o gesci MZV.
Dotaz: Ohledně zákazu vstupu občanů Ruské federace - držitelů schengenských víz vydaných jiným státem - kteří od 25.10.2022 nebudou vpuštěni na území přes letiště VH (viz ). Uplatní se nějaké podobné omezení i na občany Ruské federace, kteří přijíždějí po zemi, mimo letiště?
Odpověď: Jedná se o omezení pouze na vnější schengenské hranici.

PODPORA STUDENTŮ Z UKRAJINY A BĚLORUSKA (platnost od 25.10. 2022)
na vysoké školy v ČR mohou nastoupit studenti z Běloruska na základě mezinárodního studia (zatím mohli do ČR přicestovat větčinou pouze ti, kteří už tu měli rodiny)
ukrajinští studenti, kteří nejsou DO, mohou nově také nastupovat na studium

Informace z března 2022

Vláda 30.3.2022 na svém jednání přijala nové usnesení () o zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Ruské federace a Běloruské republiky (původní usnesení tím zrušila), které řeší situaci lidí, kteří jsou již na území. V případě žádosti, na jejímž základě již bylo vyznačeno vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, je možné pokračovat v procesu jejího vyřízení. Usnesení také činí výjimku ze zastavení přijímání a zpracování žádostí pro krátkodobá víza pro rodinné příslušníky občanů EU a EHS či osoby, jejichž pobyt je v zájmu ČR.
Dle informací OAMP není jisté, jak se bude postupovat v případě žádostí o dočasnou ochranu u osob, které ji dostaly v jiném členském státě, ale zřekly se jí. Čeká se na diskusi na evropské úrovni.
Lidé, kteří přicházejí z Ukrajiny a mají jiné než ukrajinské občanství, a lidé kteří pobývali v ČR před 24. únorem a řeší svou pobytovou situaci, by se neměli obracet na KACPU (kde na ně nejsou metodicky připraveni), ale přímo na OAMP!Výměna peněz

Od 25. dubna přijímá Raiffeisenbank na všech svých pobočkách s pokladnou ukrajinské hřivny (UAH). Fyzické osoby si je mohou vložit na osobní účet, kde se dle jejich výběru konvertují na vybranou měnu. Prostředky z účtu je možné vybírat okamžitě a bez omezení na pokladně pobočky nebo v bankomatech.
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.