Gallery
Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

Informace

k původnímu Lex Ukrajina

Hledání škol a školek - Shkola

This link can't be embedded.

Uplatnění UA učitelů - Začni učit

(komentáře k 31.1. 2023, platnost Lex Ukrajina IV od 27.1. 2023)
Hlavní aktualizace:
1) Pravidla, která se týkají regionálního školství se prodlužují do 31.8. 2024
2) Úprava pravidel pro pořádání tzv. zvláštního zápisu do prvních tříd ZŠ a k předškolnímu vzdělávání pro děti s DO. (byl povinný, bude dobrovolný - rozhodne ředitel školy po dohodě se zřizovatelem)
3) Rychlejší obsazování volných míst v MŠ - nově se vyřazování ze školských zařízení bude týkat všech dětí v MŠ (nejen těch v předškolním vzdělávání)POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA
České a ukrajinské ministerstvo školství uzavřely dohodu o vzájemném uznávání školní docházky a domluvily se na podobě jednotného potvrzení, které bude dětem po návratu na Ukrajinu uznáno.
Striktně podle zákona platí povinná školní docházka v české škole i pro všechny děti cizince, kterým bylo uděleno jakékoli vízum k pobytu nad 90 dnů, a to ode dne udělení tohoto víza. Povinnost se tedy vztahuje i na ukrajinské děti, kterým byla v ČR udělena dočasná ochrana. Nicméně v současné situaci MŠMT metodicky stanoví, že rodiny mají prostor na adaptaci a povinnost školní docházky vyvstane se všemi důsledky až od 1. září 2022. Zároveň MŠMT doporučuje, aby děti do školy nebo adaptační skupiny nastoupily co nejdříve, učily se česky a co nejrychleji se zapojily do běžné výuky.
Při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu bude českou školou vydáno Potvrzení o studiu. Ukrajinské školy následně po předložení Potvrzení o studiu budou uznávat žákům studium absolvované na území České republiky podle českého vzdělávacího systému.
Jednotný dvojjazyčný formulář je k dispozici
.
Zároveň platí, že Ukrajina žádá hostitelské země o podporu vzdělávání podle ukrajinských osnov

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ, VŠ, VOŠ 2023/24

k přijímacímu řízení - v platnosti od 31. 10.2023:
cizinci s DO nemusejí skládat zkoušky z českého jazyka (způsobilost pro zvládnutí studia pouze formou pohovoru), ale pouze z matematiky
na základě písemné žádosti mohou dostat zadání zkoušky z matematiky v ukrajinštině
pokud skládají zkoušky pouze na základě českého zadání, získávají automaticky o 25 % více času na vypracování s možností používat výkladový slovník
podrobně

BEZPLATNÁ JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ (§ 20 ŠZ)

Seznam škol určených pro jazykovou přípravu žáků cizinců podle § 20 školského zákona v roce 2023/24META: Informační rozcestník (nejen) pro rodiče z Ukrajiny:
META: Základní informace pro rodiče o vzdělávání dětí v ČR (, );
META:
Vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny v Praze - , Telefon: +420 236 00 5901 - v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.
WEBINÁŘE ONLINE


CELKOVÝ PŘEHLED - (průběžně NPI přidává nové termíny)

Učit se učit – průvodce učením v souvislosti s OMJ; O učení v 21. století - 19. února 2024, 17.00 - 18.30 -

Potenciál - nadání - ve spolupráci s lidmi s OMJ - 8. dubna 2024, 17.00 - 18.30 -
Jak souvisí přístup s průběhem učení? - 27. května 2024, 17.00 - 18.30 -
Specifika práce s dětmi s OMJ v mateřské škole (MŠ) - 20. března 2024, 14.00 - 17.15 -
Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky – český jazyk - 11. března 2024, 15.00 - 18.30 -
Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky - dějepis - 13. března 2024, 14.15 - 17.15 -
Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky – matematika - 7. května 2024, 14.30 - 18.00 -
Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – fyzika a chemie - 20. března 2024 -
Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky – zeměpis - bude upřesněno

Webinář Chatbot (GPT) – pomocník učitele při práci s žáky s OMJ (ZŠ, SŠ)
7. března 2024, 14.30 - 18.00 -
4. dubna 2024, 14.30 - 18.00 -


Webinář Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem (ZŠ)
20. února 2024, 15.00 - 18.30 -
21. května 2024, 15.00 - 18.30 -
Webinář Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem II (ZŠ)
16. dubna 2024, 15.00 - 18.30 -


Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ - kurikulum, test
9. a 23. dubna 2024 -
Hry pro rozvoj češtiny jako druhého jazyka (pro ZŠ)
27. února 2024, 14.00 - 17.30 -
26. března 2024, 14.00 - 17.30 -
Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I
28. února 2024, 14.30 - 18.00 -
15. dubna 2024, 15.00 - 18.30 -
Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II
12. března 2024, 15.00 - 18.30 -
3. dubna 2024, 15.00 - 18.30 -
Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III - rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka
28. května 2024, 15.00 - 18.30 -

Online aplikace v prezenční i online výuce češtiny jako druhého jazyka
9. dubna 2024, 13.30 - 16.30 -

Webinář - Autentické materiály ve výuce češtiny jako cizího jazyka (ZŠ,SŠ)
15. května 2024, 14.00 - 17.20 -
Webinář - Výuka češtiny jako druhého jazyka pro středoškoláky (SŠ)
4. dubna 2024, 14.00 - 17.30 -

Šikana ukrajinských dětí - co dělat?

Kulturně-vzdělávací centrum s podporou zorganizovalo přednášku s ukrajinskými odborníky na téma "Šikana ukrajinských dětí - Co dělat?". Záznamy přednášek pro ukrajinské rodiče, bez českého překladu (video Anton Filonenko):Adaptační skupiny

určeny pro děti od 3 do 18 let zejména pro období prvních 90 dnů v ČR. U dětí, na které se nevztahuje povinná školní docházka, je možná i dlouhodobá docházka i nad rámec 90 dnů.
aktuální dotační výzvy MŠMT na provoz (viz Finance, výzvy)
(zdroj NPI ČR)
(zdroj web NPI ČR)

Praktická pomoc, tipy, videa - integrace ukrajinských dětí


více videí, inspirace, metodik a informací na stránkách Národního pedagodického instiruru ČR

NPI ČR nabízí také uzavřenou facebookovou skupinu na řešení problémů spojených s integrací ukrajinských žáků - fb skupina:

META (03/23): vzdělávání vícejazyčných dětí, žáků, studentů -
- z dílny META ve spolupráci s UNICEF a MŠMT
META (03/23) - INFOBALÍČEK 09 +10- Jak správně nastavit spolupráci s asistentem pedagoga, pokud máte ve třídě žáky s odlišným mateřským jazykem? Předáme Vám zásady, nápady a inspiraci, jak zlepšit komunikaci mezi vámi. (NPI ve spolupráci s UNICEF-03/23)
- Ředitel ZŠ profesora Švejcara v pražských Modřanech sdílí své zkušenosti získaná ještě před vypuknutím války na Ukrajině. (03/23)


ARCHIV


Wellbeing jako základ vzdělávání nejen vícejazyčných dětí

Dětí a mládeže s migrační zkušeností je v našich školách již přes sto tisíc. Celodenní konference META, o.p.s. na téma wellbeing. Dopolední část bude věnována odborným příspěvkům. Hlavním mluvčím bude belgický profesor Ferre Laevers. Odpoledne proběhnou praktické workshopy. Podrobný program vude zveřejněn v září.
Kdy: 11. října 2023, Kde: Impact Hub, Drtinova 557/10, Praha 5 – Smíchov (zdarma)
Kontaktní osoba: Lucie Procházková, , 607 279 195

archiv: SŠ - 2022

13.7.2022 - informace ke SŠ: Školní rok 2022/2023 by na Ukrajině měl začít standardně 1. září 2022. V závislosti na bezpečnostní situaci v každém regionu a komunitě a také na dostupnosti bezpečných podmínek v každé škole bude vzdělávání ukrajinských žáků organizováno prezenčně nebo na dálku. To znamená, že žáci, kteří budou od 1. září 2022 mimo Ukrajinu, budou moci nastoupit do své ukrajinské školy pouze v případě, že tato jejich škola bude poskytovat vzdělávání na dálku. Pokud je vzdělávání konkrétního žáka organizováno ukrajinskou školou prezenčně, bude se moci připojit k online výuce v jakékoli jiné škole, kde je výuka realizována distančním způsobem. Těžko předpovídat počet žáků, kteří k 1. září zůstanou v ČR a budou se dále vzdělávat výhradně v ukrajinštině, výhradně v češtině nebo současně v ukrajinských a českých programech, protože to do značné míry závisí na situace na frontě.

Archiv: Měsíční akce pro ukrajinské teenagery (15-18 let), projekt hledá ukrajinské učitele*lky (07/23)

Projekt plánuje 17.7. zahájit měsíční kurzy pro ukrajinské teenagery (15-18 let) ve 12ti městech v rámci ČR.
Kde: Praha, Kladno, Tachov, Liberec, Zlín, Kroměříž, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Děčín, Jihlava, Vyškov.
Každá skupina má 80 hodin = 4 týdny, 4 hodiny denně, čas 9-13 (9:00 - 13:00).
Projekt je zaměřen na adaptaci, zlepšení dovedností, rozšíření a prohloubení finanční gramotnosti.
- zahájena v červenci. Účast zdarma.
Do projektu jsou vítaní také ukrajinští učitelé/ky, kteří chtějí ve spolupráci s českými učiteli/lektory pracovat s mládeží.
Pro učitele proběhnou metodické semináře a školení na základě tištěných ukrajinsko-českých sešitů.
Kontakt: Elena Savenkova, , +380951829419 (Telegram, Viber), +420792322362 (Telegram, Viber)

Archiv: Studium na SŠ ve školním roce 2023/2024

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - přihlášky k dennímu studiu - 1. kolu lze podat do 21.5.2023 ()
1. kolo 6.7. 2023 + 2. kolo 29.8. 2023
školné 8800Kč/ za rok, lze zažádat o 50% snížení, lze hradit měsíčně
k dalšímu šíření -
,Archiv: MŠMT - Podpora mladistvých z Ukrajiny ve věku 15+, kteří nejsou žáky střední školy v ČR (15.12.2022)


MŠMT připravilo podrobný informační materiál, který přehledně shrnuje odpovědi na otázky: Jak se stát žákem SŠ? Co mohu dělat dál? Kde najdu podporu? Co se stane s přerušeným SŠ vzděláním z Ukrajiny? Kde se mohu potkávat s vrstevníky, i když nechodím na SŠ apod.
Info letáky dostupné:

Archiv: MŠMT - Přijímací řízení na SŠ a vyšší odborné školy 2022/23 (27.10. 2022)

na žádost se promíjí zkouška z českého jazyky při přijímacím řízení držitelům DO
zkoušku z matematiky je možné (na žádost připojenou k přihlášce) vykonat v ukrajinském jazyce
pokud škola neumožňuje zadání testu v ukrajinštině, získá žák o 25 % více čase na vypracování testu s možností využít překladový slovník

Archiv: Víkendové workshopy pro mladé lidí - Kariérní ROZHLED pro Ukrajinu (03/23)

Vzdělávací projekt pro mladé lidi z Ukrajiny ve věku 15 - 26 let nabízí nezisková organizace .
Forma víkendového workshopu v Praze, kde zájemci zjistí, jak to funguje na trhu práce a na co si dávat pozor. Jak si vytvořit plán hledání práce, správně naspat životopis nebo si rámci digi skills posluchači osvojí nezbytné dovednosti v online světě a obecně mohou získat větší sevebědomí.
Termíny: 20-21.5. - 8:40-17:00 (Clarion Hotel - Praha 1) nebo 10.-11.6. 8:40-17:00 (Courtyard by Marriott - Praha 2)
Zdarma, simultánně tlumočeno do ukrajinštiny
Omezená kapacita, zájemci se mohou hlásit do 30.4. -
Uzávěrka přihlášek - do 27.3.2023 - prodloužena do 30.4. 2023
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.