Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Návod k neveřejné části Platformy Pomáhej Ukrajině

icon picker
Registrace pomáhající organizace

Registrace uživatele do neveřejné části platformy


Zaregistrujte se na platformu jako pracovníci pomáhající organizace prostřednictvím .
Po vyplnění a odeslání formuláře dojde k ověření zadaných údajů.
Po ověření Vám na zadanou emailovou adresu přijde automaticky generovaný email. Je dobré zkontrolovat, zda nebyl vyhodnocen jako spam.
email registrace.png
Automaticky generovaný email obsahuje:
Přihlašovací údaje: uživatelské jméno (Vaše emailová adresa)
automaticky přidělené heslo
Odkaz pro přihlášení do neveřejné části platformy
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.