Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Archív stránek

icon picker
Návod k neveřejné části Platformy Pomáhej Ukrajině

Návod pro pracovníky registrovaných organizací vyhledávajících nabídky pomoci v neveřejné části Platformy
image.jpeg
Adresa pro přístup do systému pro registrované pracovníky . Registrovaní uživatelé pracují v administrátorském prostředí.
image.png

Návod pro registrované uživatele - pracovníky pomáhajících organizací

Platforma slouží jako prostředí, do kterého jsou soustředěny nabídky dobrovolné pomoci uprchlíkům z Ukrajiny ze strany jednotlivců. Cílem platformy je umožnit propojení těchto nabídek pomoci s těmi, kdo pomoc potřebují. Zejména tedy s uprchlíky z Ukrajiny, ale také s organizacemi nebo jednotlivci, kteří jim pomáhají.
Platforma má veřejnou a neveřejnou část.

Jak platforma funguje?

Dobrovolníci z řad veřejnosti zadávají do platformy své nabídky pomoci. Každý nabízející má svůj profil, ve kterém může svou nabídku upravovat.
Na některé nabídky - na ty - může reagovat kdokoliv, přímo prostřednictvím webu Pomáhej Ukrajině: najde si pomoc, kterou potřebuje, pomocí webového formuláře osloví toho, kdo nabízí pomoc, a domluví se spolu na jejím předání.
nabídky využívají pracovníci registrovaných organizací a vyhledávají v nich v administrátorském prostředí, po přihlášení na stránce .
V administrátorském prostředí mohou pracovníci registrovaných organizací samozřejmě vyhledávat ve všech typech nabídek, i v těch veřejných. V administrátorském prostředí mají pracovníci přímý přístup ke kontaktním údajům nabízejícího - mohou mu přímo zatelefonovat nebo poslat email.

Rychlé videonávody přibývají


Návod pro pracovníky organizací

Registrace pracovníka

Pracovníci organizací jsou do platformy individuálně registrováni administrátorem Konsorcia na základě předchozí domluvy.
Pracovníkovi přijde automatický email s přístupovými údaji do systému a přímý email od pracovníka Konsorcia, že registrace proběhla. Je dobré zkontrolovat, zda automatický email s přístupovými údaji nebyl vyhodnocen jako spam.
Automatický email obsahuje odkaz pro přihlášení do databáze, na který je třeba kliknout. Obsahuje také automaticky přidělené heslo. Heslo lze měnit pomocí “Forgot your password?”
Po přihlášení si prosím změňte heslo zde a ideálně nastavte dvoufázovou autentizaci (2FA): .
image.jpeg

Práce s nabídkami pomoci

Nabídky jsou v databázi rozdělené do kategorií, které jsou zobrazeny na svislé liště vlevo na obrazovce (na obrázku v červeném rámečku).
Uživatel vybere kategorii, kterou potřebuje (např. Ubytování), a načte se mu seznam nabídek uspořádaný do tabulky. Jeden řádek představuje jednu nabídku (na obrázku v modrém rámečku).
image.png
3. Na stránce je zobrazeno vždy 20 nabídek. Pokud existuje nabídek více, lze mezi nimi listovat pomocí ikonek v levém dolním rohu stránky.
image.png
4. Levá lišta zabírá zejména na malých obrazovkách dost prostoru. Je možné ji skrýt, a vidět pouze tabulku s nabídkami. Lištu skryjete klepnutím na malou šipku, umístěnou v liště úplně vlevo, (uprostřed výšky lišty). Malá šipka na kraji obrazovky zůstává - můžete pomocí ní lištu opět zobrazit.
image.png

Výběr zobrazených sloupců - podívejte se na

Zobrazte si pouze ty sloupce, které potřebujete pro pohodlné filtrování. V platformě existuje mnoho informací o nabídkách pomoci - a všechny se nevejdou na obrazovku a ani je po první vyhledávání nepotřebujete. Kolik informací uvidíte v seznamu nabídek, můžete ovlivnit výběrem sloupců, které se mají zobrazit. Zobrazit nebo skrýt sloupce lze pomocí ikonky Sloupce vlevo nahoře, a pak zakliknutím vybraných sloupců.
image.png

Filtrování - podívejte se na

Ve všech sloupcích je možné filtrovat. Filtry můžete kombinovat, tedy používat více filtrů - například okres, obec, kapacita ubytování. Filtr je značen ikonou trychtýře vedle názvu každého sloupce.
Výběr z možností - některé filtry umožňují vybrat z předem daných možností
image.png
Vyhledat zadaný text - není třeba např. název obce vypisovat celý, stačí napsat klíčovou část (viz obrázek).
image.png
Výběr prázdných hodnot: pokud chcete vybrat pole, ve kterých není nic zapsáno, ve filtru zaškrtněte “Zahrnout prázdné”. To je důležité u statusu nabídky - pokud nemá žádný status, je k dispozici.
image.png
Výběr určitých hodnot + prázdných polí: když potřebujete např. v poli “status” vybírat určité statusy a zároveň nabídky bez vyznačeného statusu, je to možné, vyberte zvolené statusy + zaškrtněte ”Zahrnout prázdné”
image.png
Filtr vypnete ikonkou červeného odpadkového koše na kratičce filtru. Dokud ho nevypnete, je uplatňován i na další vyhledávání.

Vyhledání konkrétního textu v nabídce

klepněte na tlačítko “Hledat” umístěné nad seznamem nabídek vpravo nahoře
image.png
zadejte hledané slovo (zde “koloběžka”)
vyberete další parametry (parametry jsou sbalené, jejich seznam rozbalíte kliknutím na šipku u jejich názvu) - zaškrtněte vámi zvolené hodnoty (zde vybíráme okres “Most”)
zobrazí se nabídky, které obsahují hledané slovo a splňují zvolené parametry
image.png
Na zvolenou nabídku klepněte a tím se dostanete do jejího detailu.

Práce s konkrétní nabídkou

Detail konkrétní nabídky získáte pomocí tlačítka “Otevřít”.
image.jpeg
2. Pracovník nejdřív provede přiřazení nabídky sobě (klikne na “Přiřadit se k nabídce”). Pak uvidí kontaktní údaje nabídky a může se s dotyčným dobrovolníkem spojit. Tím také umožní, aby si příště mohl snadno vyfiltrovat pouze nabídky, se kterými pracuje (ve sloupci “Přiřazen”).
image.jpeg
3. Po využití nabídky změní pracovník Stav nabídky, tj. zvolí možnost, která nejvíce odpovídá situaci. Např. jestli je nabídka využita a obsazena (kapacita vyčerpána), nebo jestli je možné ji dále využívat, je dočasně nedostupná, nebo jestli nabídka využita nebyla, ale je platná. Tímto označením pro sebe i pro ostatní dáváte najevo, co se s nabídkou děje. Zejména u nabídek ubytování je důležité zaznamenávat aktuální stav nabídky. Pokud obsadíte nabídku ubytování, označte její stav jako “kapacita vyčerpána”.
4. Také stručně zapište do pole “Log” zápis, jak byla nabídka využita, nebo zkušenosti pro další uživatele. Pomocí malého plus můžete otevřít další pole pro zápis.
image.png
5. Pro uložení stavu nabídky je nutné stisknout tlačítko Save v horním pravém rohu obrazovky.
image.jpeg
6. Pokud chce jednu nabídku využívat více organizací, je dobré kontaktovat pracovníka organizace, který má nabídku již přiřazenou, a domluvit se na jejím využití předem – aby se předešlo nedorozuměním nebo zahlcení dobrovolníka. Kontakty na pracovníky jsou uvedené v seznamu pracovníků.
image.jpeg

Ochrana osobních údajů a etika práce

Databáze platformy obsahuje rozsáhlé množství dat, osobních kontaktů i dalších informací, které jsou různého charakteru a vztahuje se na ně GDPR, a proto se s databází musí pracovat zodpovědně.
Naše práce s databází je založena na důvěře. Nikdy nekopírujte informace a kontakty z databáze do žádných podružných tabulek nebo dalších dokumentů. Pracujte pouze s nabídkou, kterou potřebujete, údaje z ní si zkopírujte. Ale nikdy nekopírujte kontakty hromadně. Pracujete s osobními údaji, buďte opatrní.
Mezi nabídkami může být velké množství problematických a nelogických, nebo chybných nabídek. Pokud naleznete nabídku, která z vašeho hlediska nerespektuje etické standardy Vaší práce, nahlaste nám ji, prosím, ať ji můžeme prověřit a případně vyřadit.
Při práci se řídíme naším .

Seznam typů nabídek
0
Nabídka
Typ
1
Doprava
Veřejná
2
Tlumočení
Veřejná
3
Materiální pomoc
Veřejná
4
Ubytování
Neveřejná
5
Volné nebytové prostory
Veřejná
6
Právní pomoc
Veřejná
7
Psychologická pomoc a terapie
Veřejná
8
Administrativní pomoc v institucích
Neveřejná
9
Dobrovolnická pomoc
Veřejná
10
Doučování
Veřejná
11
Volnočasové aktivity
Veřejná
12
Vzdělávání dětí a žáků ve školách
Neveřejná
13
Kurzy českého jazyka
Veřejná
14
Adaptační skupiny
Veřejná
15
Učebnice a materiály k výuce
Veřejná
16
Zdravotní a sociální péče
Veřejná
17
Veterinární péče
Veřejná
18
Velké nabídky
Neveřejná
19
Jiná nabídka
Neveřejná
There are no rows in this table

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.