Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Zdravotní péče a uplatnění zdravotníků, osoby s handicapem

icon picker
Zaměstnávání a vzdělávání zdravotníků

Zaměstnávání zdravotníků

MZdr: (Ministerstvo zdravotnictví)
MHMP: Informace o ověřování kvalifikace a možnostech nástupu do práce pro lékaře -
/
MHMP: Informace o ověřování kvalifikace a možnostech nástupu do práce pro sestry -
/
NCO NZO (Národní centrum ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů): pro zdravotníky z Ukrajiny ohledně zaměstnávání, nostrifikace apod.
Nezisková organizace sdružuje zdravotnické profesionály se zahraničním vzděláním. Pomáhá orientovat se a pokračovat ve své profesi i v ČR.
Inciativa - sdružuje expertní dobrovolníky, kteří mají osobní zkušenosti s poskytováním zdravotních služeb a systémem zdravotnictví. - Informují uprchlíky o možnostech uplatnění na trhu práce ve zdravotnictví - propojují s kokrétními nabídkami. Portál obsahuje také edukační část, která radí, jaké kroky podniknout po příjezdu do ČR, poskytuje informace o jednotlivých pracovních pozicích, o potřebném vzdělání, a také o možnostech a podmínkách dalšího vzdělávání či aprobace v oboru. Záštitu Ministerstva zdravotnictví České republiky, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v ČR a Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Fond UNICEF zmiňuje v o vzdělávání ukrajinských zdravotníků

Projekt “Mediátor podpory zdraví pro Ukrajinu” hledá 95 ukrajinských zdravotníků

Cílem projektu je podpora zdraví a primární prevence nemocí pro nové příchozí občany Ukrajiny. Dalším cílem je seznamování s fungováním českého zdravotnictví, zvýšení zdravotní gramotnosti dětí a jejich zakonných zástupců a následně zlepšení jejich životního stylu.
Inciátor Statní zdravotní ústav pro tyto pozice hledá celkem 95 ukrajinských zdravotníků (20 hledá česko-ukrajinsky a 75 jen ukrajinsky hovořících zdravotníků).
09/23 - v terénu dostatek vyškolených mediátorů, pokrytí se liší regionálně, někteří se vrací na Ukrajinu.
Více o projektu v informačních letácích k dalšímu šíření - /
Kontakt:

Vzdělávání zdravotníků

Online kniha ZDARMA: Léčíme česky: čeština pro sestry a jiné zdravotníky: cílem je pomoci lidem ze zdravotnických profesí zvládnout slovní zásobu a fráze nejčastěji používané v nemocnici při komunikaci s pacienty i se zdravotnickým personálem. Zatím zveřejněno prvních pět kapitol, postupně bude doplňováno. Odkaz ke stažení zde:

Čeština pro zdravotníky

Kurzy češtiny pro zdravotníky a další webcasty o zdravotnictví na nebo
– zdarma ke čtení po registraci na webu Publi – registrace je zdarma, je nutné vyplnit email a následně registraci přes email potvrdit
Učebnice češtiny pro zdravotníky k zakoupení – Talking Medicine (Iveta Čermáková) – např. nebo
Další učebnice češtiny
Kurzy češtiny pro zdravotníky online nabízí i – , nabízí i pomoc s nostrifikací a aprobací a hledáním práce pro zdravotníky

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.