Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Občané Ruské federace a jiných států

od 25.10. není umožněn vstup občanům Ruské federace s platným schengenským vízem z jiného státu EU, kteří přiletí na Letiště Václava Havla

PODPORA STUDENTŮ Z BĚLORUSKA (platnost od 25.10. 2022)
na vysoké školy v ČR mohou nastoupit studenti z Běloruska na základě mezinárodního studia (zatím mohli do ČR přicestovat větčinou pouze ti, kteří už tu měli rodiny)
ukrajinští studenti, kteří nejsou DO, mohou nově také nastupovat na studium

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.