Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Občané Ruské federace a jiných států

od 25.10. není umožněn vstup občanům Ruské federace s platným schengenským vízem z jiného státu EU, kteří přiletí na Letiště Václava Havla

PODPORA STUDENTŮ Z BĚLORUSKA (platnost od 25.10. 2022)
na vysoké školy v ČR mohou nastoupit studenti z Běloruska na základě mezinárodního studia (zatím mohli do ČR přicestovat větčinou pouze ti, kteří už tu měli rodiny)
ukrajinští studenti, kteří nejsou DO, mohou nově také nastupovat na studium

Informace z března 2022

Vláda 30.3.2022 na svém jednání přijala nové usnesení () o zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Ruské federace a Běloruské republiky (původní usnesení tím zrušila), které řeší situaci lidí, kteří jsou již na území. V případě žádosti, na jejímž základě již bylo vyznačeno vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, je možné pokračovat v procesu jejího vyřízení. Usnesení také činí výjimku ze zastavení přijímání a zpracování žádostí pro krátkodobá víza pro rodinné příslušníky občanů EU a EHS či osoby, jejichž pobyt je v zájmu ČR.
Dle informací OAMP není jisté, jak se bude postupovat v případě žádostí o dočasnou ochranu u osob, které ji dostaly v jiném členském státě, ale zřekly se jí. Čeká se na diskusi na evropské úrovni.
Lidé, kteří přicházejí z Ukrajiny a mají jiné než ukrajinské občanství, a lidé kteří pobývali v ČR před 24. únorem a řeší svou pobytovou situaci, by se neměli obracet na KACPU (kde na ně nejsou metodicky připraveni), ale přímo na OAMP!

PODPORA STUDENTŮ Z UKRAJINY A BĚLORUSKA (platnost od 25.10. 2022)

na vysoké školy v ČR mohou nastoupit studenti z Běloruska na základě mezinárodního studia (zatím mohli do ČR přicestovat větčinou pouze ti, kteří už tu měli rodiny)
ukrajinští studenti, kteří nejsou DO, mohou nově také nastupovat na studium

Ad hoc informace k pobytovým oprávněním občanů Ukrajiny a k regulaci vstupu občanů Ruské federace na území ČR/EU

od 25.10. není umožněn vstup občanům Ruské federace s platným schengenským vízem z jiného státu EU, kteří přiletí na Letiště Václava Havla

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.