Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Návod k neveřejné části Platformy Pomáhej Ukrajině

icon picker
Práce s nabídkami pomoci

V administrátorském prostředí jsou zobrazeny všechny nabídky na platformě, veřejné i neveřejné.
Nabídky jsou v databázi rozdělené do kategorií, které jsou zobrazeny na svislé liště vlevo na obrazovce (na obrázku v červeném rámečku).
Každá kategorie nabídek má svoji specifickou tabulku s nabídkami.
Uživatel vybere kategorii, kterou potřebuje (např. Ubytování) a načte se mu seznam nabídek, uspořádaný do tabulky. Jeden řádek představuje jednu nabídku (na obrázku v modrém rámečku), sloupečky/parametry pak nabídky blíže charakterizují.

image.png
Na stránce je zobrazeno vždy 20 nabídek. Pokud existuje nabídek více, lze mezi nimi listovat pomocí ikonek v levém dolním rohu stránky.
image.png
Levá lišta zabírá zejména na malých obrazovkách dost prostoru. Je možné ji skrýt, a vidět pouze tabulku s nabídkami. Lištu skryjete klepnutím na malou šipku, umístěnou v liště úplně vlevo (uprostřed výšky lišty). Malá šipka na kraji obrazovky zůstává - můžete pomocí ní lištu opět zobrazit.
image.png


Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.