Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Práce s nabídkami v administračním prostředí

icon picker
Práce s konkrétní nabídkou

Detail nabídky

Na detail konkrétní nabídky se dostanete kliknutím na Kód nabídky. Po uzavření detailu nabídky a návratu do tabulky se seznamem nabídek zůstávají naposledy otevřené nabídky označené zelenou tečkou.
obrazek.png

Přiřazení k nabídce a kontaktování dobrovolníka

V případě, že pracovník má zájem s danou nabídkou pracovat (tj. kontaktovat nabízejícího - dobrovolníka), provede nejprve přiřazení nabídky sobě, tj. klikne na “Přiřadit se k nabídce
obrazek.png
Po přiřazení pracovník:
uvidí kontaktní údaje nabízejícího/dobrovolníka (email a telefonní číslo) a může se s dotyčným dobrovolníkem spojit. Můžete zároveň prohlížet i ostatní nabídky daného dobrovolníka.
obrazek.png
může danou nabídku exportovat ve formátu .pdf
přehled a správu nabídek, ke kterým je daný pracovník přiřazen, nalezne kliknutím na položku Pro registrované pracovníky a z nabízených možnosti vybere Moje přiřazené nabídky. Obdobně může mít přehled o nabídkách, ke kterým jsou přiřazeni pracovníci z “jeho” organizace.
obrazek.png

Stav nabídky

Nejčastější stavy nabídky jsou:
Aktivní. Výchozí stav všech nabídek
Kapacita vyčerpána. Nabídka je již využita a není možné ji dále využívat (např. ubytování je obsazeno, materiální pomoc předána)
Špatná zkušenost s nabídkou. Na základě ověření nabídky nebo předchozí zkušenosti pracovníka s nabízejícím mají ostatní pracovníci pomáhajících organizací informaci o charakteru nabídky.
Již není aktuální. Nabízející svoji nabídku zneaktivnil.

Záznam o zkušenosti (log)

Doporučujeme, abyste zkušenosti s konkrétní nabídkou zapsali do Logu, který najdete v detailu nabídky. Je to záznam pro vás, ale také i pro ostatní, pro jejichž práci jsou všechny upřesňující zprávy o nabídkách důležité. Tyto informace uvidí pouze ostatní pracovníci registrovaných organizací, nikoliv nabízející. Pomocí kliknutí na Přidat záznam můžete otevřít další pole pro zápis.
obrazek.png

Kontaktování pracovníků

Pokud chce jednu nabídku využívat více pracovníků, je dobré kontaktovat pracovníka organizace, který má nabídku již přiřazenou, a domluvit se na jejím využití předem – aby se předešlo nedorozuměním nebo zahlcení dobrovolníka. Kontakty na pracovníky se zobrazí kliknutím na tlačítko Více.
obrazek.png
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.