Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Práce s nabídkami pomoci

Práce s konkrétní nabídkou

Detail konkrétní nabídky získáte pomocí tlačítka “Otevřít”.
image.jpeg

2. Pracovník nejdřív provede přiřazení nabídky sobě (klikne na “Přiřadit se k nabídce”)
image.jpeg

3. Po přiřazení uvidí kontaktní údaje nabídky a může se s dotyčným dobrovolníkem spojit. Tím také umožní, aby si příště mohl snadno vyfiltrovat pouze nabídky, se kterými pracuje (ve sloupci “Přiřazen”).

4. Po využití nabídky změňte “Stav nabídky”, tj. zvolte možnost, která nejvíce odpovídá situaci. Tím udržujete přehled jak pro sebe, tak zejména pro pracovníky ostatních pomáhajících organizací, aby věděli, jestli mají s nabídkou dále pracovat. Zejména u nabídek ubytování je důležité zaznamenávat aktuální stav nabídky. Pokud obsadíte nabídku ubytování, označte její stav jako “kapacita vyčerpána. Stav svých nabídek mohou měnit i jejich nabízející (tj. dobrovolníci) v případě, že na jejich straně dojde ke změně situace.
Nejčastější stavy nabídky jsou:
Aktivní - k využití. Výchozí stav všech nabídek
Kapacita vyčerpána. Nabídka je již využita a není možné ji dále využívat (např. ubytování je obsazeno, materiální pomoc předána)
Nabídka ověřena - platná, korektní. Došlo k telefonickému ověření nabídky a případnému doplnění popisu nabídky
Nabídka v jednání - neobsazovat. S nabídkou momentálně pracuje přiřazený pracovník pomáhající organizace
K dispozici později - nabídka není v současné době k dispozici, ale očekává se, že brzy bude.
Využito - možno dál využívat. Nabídka (např. dopravy nebo tlumočení) byla využita a je k dispozici pro další využití
Nevyužito - možno využívat. Nabízející byl kontaktován, ale nabídka nakonec využita nebyla.
Např. jestli je nabídka využita a obsazena (kapacita vyčerpána), nebo jestli je možné ji dále využívat, je dočasně nedostupná, nebo jestli nabídka využita nebyla, ale je platná. Tímto označením pro sebe i pro ostatní dáváte najevo, co se s nabídkou děje.

4. Zkušenosti s nabídkou zapište do “logu”, který najdete v detailu nabídky. Je to záznam pro vás, ale také i pro ostatní, pro jejichž práci jsou všechny upřesňující zprávy o nabídkách důležité. Tyto informace uvidí pouze ostatní pracovníci registrovaných organizací, nikoliv nabízející. Pomocí malého plus můžete otevřít další pole pro zápis.
image.png

5. Pro uložení stavu nabídky je nutné stisknout tlačítko Save v horním pravém rohu obrazovky.
image.jpeg

6. Pokud chce jednu nabídku využívat více organizací, je dobré kontaktovat pracovníka organizace, který má nabídku již přiřazenou, a domluvit se na jejím využití předem – aby se předešlo nedorozuměním nebo zahlcení dobrovolníka. Kontakty na pracovníky jsou uvedené v seznamu pracovníků.
image.jpeg
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.