Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Bezpečí, právo, policie (prevence vykořisťování a nekalých praktik, právní služby)


Právní pomoc pro občany Ukrajiny -

Důležité informace pro ukrajinské občany před a po příjezdu do České republikyPrávní služby (zdarma)

mezinárodní platforma právníků (cca 150 dobrovolníků) z více než 25 převážně evropských států nabízí (pro bono - zdarma) své služby uprchlíkům z Ukrajiny
, kteří jsou ochotni pomoci zdarma - např.s vyplněním formulářů (žádostí

La Strada

- Manuál pro dobrovolníky - prevence obchodování s lidmi a práce s příchozími uprchlíky
LETÁKY (, ) - kontakty na linku a poradenství La Strada, rady, jak se chránit před zneužíváním a obchodováním

NCOZ

- markanty pro rozpoznání obětí obchodování/vykořisťování
- kontakty na metodika prevence a příslušná oddělení Policie ČR
- informace o probíhajícím sběru informací a přípravě vyšetřování válečných zločinů
- kontakty na příslušné oddělení Policie ČR
- přednášející byli: pplk. Antonín Vavrda, Odbor mezinárodní spolupráce a metodiky, Martin Janků, NCOZ

Letáky pro migranty
Bezpečí - prevence kriminality

„BUĎ V BEZPEČÍ před obchodováním s lidmi“
jedná se o kampaň, která je určena pro lidi prchající před válkou na Ukrajině.
Jak poznat nebezpečí? Jak snížit rizika? Jak najít pomoc? Lidé prchající před válkou jsou více zranitelní a zločinci se toho snaží zneužít. Hrozí pracovní či sexuální vykořisťování. Riziko se týká každého, bez ohledu na sociální statut, vzdělání, věk či pohlaví. Proto Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) připravila rady, jak se tomu vyhnout a BÝT V BEZPEČÍ.
Podrobnosti MVČR (odbor prevence kriminality) zveřejnil na webu či na odkazu

Dokumentování válečných zločinů (výzva Policie ČR)

Policie ČR se podílí na vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině a shromažďuje svědectví osob pobývajících v ČR. Pro potenciální svědky válečných zločinů na Ukrajině proto připravila dotazník, po jeho vyplnění mohou být svědkové kontaktování Policií pro další šetření.
Další informace poskytne Martin Janků, war.crimes@pcr.cz.

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.