Gallery
Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Zaměstnávání, rekvalifikace

Přehled informací na webu MPSV a Úřadu práce


Leták Konsorcia NNO:

Zaměstnání

Úřad práce: : nejčastější otázky při zaměstnání přes Úřad práce (CZ a UKR)
Úřad práce:
Brožura SÚIP: Základní informace pro cizince o pracovněprávních předpisech v České republice
a
(12 stran) -
Leták: Ne každá nabídka je solidní: prevence nekalých praktik zaměstnávání cizinců -
,
(SÚIP - A4)
Leták: Desatero pro občany Ukrajiny pracující v ČR: zaměstnání a péče o děti - pouze
(2xA4)
Leták: V jakém jazyce má být uzavřena pracovní smlouva s držitelem dočasné ochrany -
(SÚIP); Leták: Školení cizinců v BOZP -


Právní průvodce o pracovním právu v ukrajinštině (08/23)

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) vydává příručku se základními informacemi o pracovním právu v ČR určenou všem, kteří pracují nebo plánují pracovat v ČR. Příručka je vhodná nejen pro osoby s DO, ale pro všechny příchozí z Ukrajiny.
Obsahuje běžné otázky pro základní pochopení práv a povinností zaměstnance. (Např. smlouva ústní vs. písemná, nárok na dovolenou, zkušební doba, ochrana zájmů zaměstnance atd.)
Tištěná verze publikace bude distribuována Centrům na podporu integrace cizinců (CPIC) a dalším, kteří pracují s ukrajinskými uprchlíky.
kontakt , +420 233 370 160

Slevy na dani pro zaměstnané uprchlíky

Uplatnitelné jsou pouze 2 typy slev - základní sleva na poplatníka a sleva na studenta
Důvod: Na ukrajinské uprchlíky se hledí jako na “daňové nerezidenty” (nejsou občany ČR, ani státu EU nebo jiného státu EHP)
Nemohou tedy uplatnit např. slevy na děti atd.

Prevence pracovního vykořisťování a nekalých praktik

- varování před zprostředkovateli
Prevence obchodování s lidmi:Zaměstnávání pedagogů

Zaměstnávání zdravotníků


Portály práce

CZECHINVEST - Platforma ověřených zaměstnavatelů
- podporované zaměstnávání
Úřad práce:

Rekvalifikační kurzy


Mezinárodně uznávaný certifikát podpory v IT

Program je navržen tak, aby účastníky připravil na práci systémového analytika, specialisty podpory, správce databází, technika IT, specialisty uživatelů počítačů, technika helpdesku a mnoho dalších pozic v IT. Otevřeno pro začátečníky, zdarma a online.
Veden angličtině nebo ukrajinštině a v doprovodu ukrajinsky mluvícího lektora, který bude studenty provázet praktickými školeními.
Po dokončení kurzu účastníci získají plně uznávaný Google IT certifikát.
Délka programu: 16 týdnů (První běh začíná 21.5. 2023, druhý pak 18.6. dále 3.9. a 17. 9. 2023) Další se plánují na rok 2024
Závazek: 12-14 hodin studia týdně
Letáky:
,
,

Nový rekvalifikační program Steps Into Tech

Program Steps Into Tech na podporu ukrajinských uprchlíků (i mimo ČR) ke zlepšení jejich digitálních dovedností a zaměstnatelnosti.
Zdarma, online - celý program trvá 3 týdny
Náplň - základy práce s počítačem, programy Microsoft Office, online spolupráce + výběr z oborů: Administrativní pomoc, řízení projektů, obchodní analýza, správa systému, analýza dat, vývoj softwaru
Další podpora ve formě seminářů, materiálů, konzultací s profesionály z oboru bude přizpůsobena tak, aby studentům usnadnila přechod na novou kariéru.
Začátek 25. září 2023 + se plánují 2 cykly až do února 2023 - možné hlásit se průběžně)
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.