Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Školy - výuka ukrajinských dětí a žáků

icon picker
Vzdělávání učitelů a dalších profesionálů mimo školství

Pro učitele

NPI + AUČCJ: - výuková videa pro pedagogy, kteří začínají s výukou žáků s OMJ
ÚJOP: - vzdělávání v oblasti výuky češtiny jako druhého jazyka
Člověk v tísni: - odkaz na web v
a v
,
ke kurzu (s UA titulky)

- přehledné kroky, co vše dělat pro získání práce na české škole (od nostrifikace ukrajinského diplomu, informacích o potřebné úrovni ČJ, po sepsání CV a ucházení se o práci v české škole na pozici učitelky nebo asistentky pedagoga.


Vzdělávání profesionálů (05/23)

Akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky:

Základní interkulturní trénink - práce s nově příchozími z Ukrajiny

Ucelený přehled o specifikách práce s ukrajinskými uprchlíky a praktické nástroje pro řešení výzev, které přináší jejich dlouhodobá integrace, nabízí akreditovaný kurz "Základní interkulturní trénink - práce s nově příchozími z Ukrajiny"- zdarma.
Přednášející: Mgr. Zuzana Schreiberová, antropoložka a ředitelka
Díky podpoře organizace EPIM (European Programme for Integration and Migration) je školení poskytováno zdarma.
k dalšímu šíření

Další materiály ke studiu

volně dostupná publikace ke stažení: . Tištěnou verzi lze vyžádat v SIMI na adrese . Podrobně zpracovává důležitá témata typu zásady bezpečnosti, výběr terénu, práce s tlumočníkem, jakož i specifika terénní práce se zranitelnými skupinami migrantů (např. s lidmi bez domova, s lidmi bez oprávnění k pobytu či dětmi a mladistvými).Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) spustila nový adaptační program Stand By Me / Stojím při Tobě.

- 3.4. a 19.4. (vždy 15-19.hod)
Program pomáhá žákům a studentům z Ukrajiny, a také těm, kteří mohou pociťovat vyloučení z kolektivu. Funguje na známém principu buddy dvojice, kdy vyškolený mentor pomáhá mladým lidem vytvořit přátelské prostředí pro společná setkávání, která mají díky propracované metodice přesně daný rámec. (18.11.)


ARCHIV

Rekvalifikační vzdělávací program -”Interkulturní pracovník”.

Kurz proběhne v období od 7. října do 4. prosince 2022, v rozsahu 151 hodin (103 hodin teoretické výuky a 48 hodin odborné praxe). Kurz je v aktuálně v akreditačním řízení u MŠMT. (Uzávěrka registrací do 20.9. 2022)
Kurz je určen zaměstnancům nebo dobrovolníkům v nestátních neziskových organizacích (NNO), veřejné správy či pracovníci dalších organizací, kteří působící na pozici „interkulturní pracovník“ či obdobné pozici. Dále zájemci o výkon práce interkulturního pracovníka, kteří již mají příslib pracovního uplatnění (např. ve školách, v NNO, úřadech městských částí apod.).
Podrobné informace ke kurzu a harmonogram najdete na našich webových stránkách skrze
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.