Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Školy - výuka ukrajinských dětí a žáků

icon picker
Volnočasové aktivity pro děti a mláděž

další nabídka


zve do svých řad nové členy


- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Berouně


Volnočasové centrum pro děti a mláděž ve věku (6-26 let). Prostor, kde je možné strávit třeba celé odpoledne, zahrát si kulečník, fotbálek, deskové hry, využít počítače s internetem nebo se připojit na Wi-Fi.
V případě problémů se lze obrátit dětského psychiatra, dětského psychologa, terapeuta, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka a psychiatrické sestry.
Pondělí – čtvrtek od 12 – 18h, Havlíčkova 8, Beroun Příležitostné akce: sledujte náš Facebook a Instagram
česky, ukrajinsky, rusky
kontakt: Maryna Riabenko, +420 770 620 940,

- pomoc ukrajinským dětem s prvními kroky v ČR

Cílem je podpora děti, které utrpěly válkou na Ukrajině, aby se jejich život v České republice nezastavil.
Nabídka vzdělávacích a školicích programů, psychologické a humanitární podporu (materiální pomoc).
Vzdělávací centrum pro děti uprchlíků z Ukrajiny, kde mohou zdarma navštěvovat různé jazykové kurzy, kreativní aktivity, lekce zpěvu atd.
Individuální psychologické konzultace, skupinové tréninky pro děti i dospělé, canisterapii a zooterapii.
Pořádání zábavních akcí, výletů, show pro děti i rodinná setkání.
Husitská 502/36, 130 00 Praha-3 Žižkov,
, +420 737 696 962Dětský koutek pro děti se speciálními potřebami (Praha) - nabízí v Holešovické tržnici Diakonie ČCE

krátkodobé i dlouhodobé hlídání (max. 3 hod.) pro děti 5-10 let s lehčími formami fyzických a kombinovaných postižení včetně poruch autistického spektra. Kapacita 3-4 děti
ukrajinsky hovořící, zkušený personál (zdravotnictví, pedagogika), herna vybavená rehabilitačními prvky a pro děti jsou připravené rozvojové a pohybové aktivity.
Pořeba předem domluvit s koordinátorkou: Tamara Ledenková, + 420 773 875 391
k dalšímu šíření


ARCHIV

Nabídka Městské knihovny pro pracovníky s mládeží na prázdniny v Praze

Na léto připravila zdarma, ale po předchozí domluvě, několík progamů pro organizované skupiny dětí. Jedná se o dílny, kde mohou děti pracovat se dřevem, kůží a výtvarný ateliér.
(konkrétní termíny, místa + kontaktní osoby)
V Ústřední knihovně na Mariánském nám. 98/1, Praha 1, pak během léta každé úterý od 16:00 hodin probíhá dvojjazyčné česko-ukrajinské čtení pro děti 5-12 let spojené s vyráběním drobnosti, kterou si děti odnesou domů.
Kontakt: Marie Kočová, , tel. 222 113 341
Možnost komentovaných prohlídek knihovny v ukrajinštině kontakt:
Pro ukrajinské občany registrace do knihovny zdarma.

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.