Gallery
Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Kurzy češtiny, interkulturní práce


Kurzy češtiny pro uprchlíky


je online nástroj pro vícejazyčné děti, které se teprve učí česky, jejich rodiče i pedagogy. Aplikace je vhodná pro děti od 5 let, které ještě neumí číst a psát. Funguje na mobilu, tabletu i počítači.

- kurzy češtiny pro děti 3-18 let

(Národní centrum ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů) nabízí online základní kurz výuky ČJ v termínu od 9.1.2023:

připravila 12 krátkých videolekcí češtiny zahrnující běžné životní situace:

: základy češtiny pro děti, ilustrované slovníčky, audiopohádky v češtině a ukrajinštině, aplikace MovApp pro trénink jazyků (ČJ a UK):

Online platfoma - pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Připravila organizace META na pomoc všem dospívajícím mladým lidem bez znalosti češtiny, a všem vyučujícím při práci s nimi.

Přehled kurzů češtiny v Praze -
+
mimo Prahu
(nabídka se zobrazí po zakliknutí regionu a vyhledání jazykového kurzu v liště vlevo)
zahajuje registraci na Tato přípravka běží už 7 let v Praze. Ve školním roce 2023/24 se kurz ve spolupráci s partnerskými organizacemi KCVJŠ a JCMM otevře také v Plzni a v Brně.
Denní forma studia - 29 hodin za týden (po - pá 9:00-14:30)
Zdarma (vratná záloha jako motivace pro splnění celého studia + příspěvky do třídního fondu)
Dvoukolové výběrové řízení, výsledky známy do konce srpna 2023
Mohou se účastnit i neukrajinsky hovořící cizinci
Součástí kurzu je i výuka matematiky a angličtiny a podpora v oblastech, které budou reagovat na individuální potřeby každého z účastníků kurzu.
Hlásit se mohu zájemci:
ve věku přibližně 15-20 let, s ukončenou povinnou školní docházku
se zájmem o studium na české SŠ, ale s žádnou nebo malou znalostí češtiny
PRAHA
Více informací -
Kontakty: Daria Vlasenko -
BRNO
Více informací -
Letáky:
PLZEŇ
Více informací -
Kontakty:
PRAHA
ve spolupráci s MČ Prahou 10 otevírá bezplatné jazykové kurzy češtiny.
Letní intenzivní - celkem 20 vyuč.hod.:
pro DOSPĚLÉ – 31.7. – 4.8. (16,00 – 19,15) nebo 14.8.-19.8. (časy dle další dohody), pro JUNIORY (cca 14 – 19 let) v průběhu srpna
Semestrální - 15 týdnů, 1x týdně 2 vyuč.hod: (pro DOSPĚLÉ – podvečer (cca od 17. či 18. hod.), pro JUNIORY (cca 14 – 19 let) – odpoledne/podvečer (po 16. či 17. hod.), pro DĚTI (cca 6 – 13 let) – odpoledne po 15.hod.
Den a přesný čas bude upřesněn dle počtu přihlášených, semestrální kurzy jsou vedeny ve skupinkách pro 10 účastníků - v každé věkové kategorie se mohou otevřít 3 skupiny.
Bližší informace o realizaci (přesné časy a dny) budou zaslány po vyhodnocení přihlášek po 20.7. e-mailem.
+ (včetně instrukcí, jak se přihlásit - do 20.7.)
Kontakt:
Místo: Tuklatská 3/2105, Praha 10 Strašnice

Kurzy a samo/studium češtiny

(zpracovala organizace META)
(zpracovalo Centrum pro cizince JMK)
- samostatný e-learningový kurz pro samouky.


Metodický kurz pro lektory češtiny

Můžeš mluvit česky: metodický online minikurz pro lektory - Cílem intenzivního online kurzu je poskytnout pedagogům zapojených do projektu (ale i laické veřejnosti) účinnou a jednotnou metodiku výuky, kterou pro naše účely vytvořili specialisté z Karlovy univerzity.

Interkulturní práce- pro začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (zdroj: MHMP-3/23)Služby interkulturního pracovníka (dále IKP)Archiv: Rekvalifikační vzdělávací program -”Interkulturní pracovník”.

Kurz proběhne v období od 7. října do 4. prosince 2022, v rozsahu 151 hodin (103 hodin teoretické výuky a 48 hodin odborné praxe). Kurz je v aktuálně v akreditačním řízení u MŠMT. (Uzávěrka registrací do 20.9. 2022)
Podrobné informace ke kurzu a harmonogram najdete na našich webových stránkách skrze

Archiv: Můžeš mluvit česky: první pomoc s češtinou
Projekt celorepublikově dostupné výuky základů češtiny pro zájemce z Ukrajiny - spolek MMC - Můžeš mluvit česky - - k 18.11. 2022 byl projekt pozastaven
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.