Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Podnikání

Založení živnosti - jak cizinec zakládá živnost

Český stát provozuje volně dostupný oficiální státní podnikatelský portál .Většina informací publikována na portálu BusinessInfo.cz je nějakým způsobem garantována státem a jeho partnery.
Start podnikání a jednání s úřady a souvisejících textech , případně přes překladač i v
Živnosti a druhy živnostenského podnikání, , případně přes překladač i
Živnost volná pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (mimo území EU, EHP a Švýcarska), , případně přes překladač i
Živnost volná – získání živnostenského oprávnění krok za krokem, , případně přes překladač i

Nejdříve potřebujete
Živnostenské oprávnění získáte na kterémkoliv centrálním registračním místě. Tím je jakýkoliv živnostenský úřad anebo Czech POINT, který najdete na vybraných pobočkách České pošty
Několik dnů po vyřízení vám poté dorazí Výpis z živnostenského rejstříku, který slouží jako doklad o vašem podnikání a bude vám přiděleno IČO, vaše identifikační číslo.
Ohlašovací živnosti se dále rozdělují na volné, řemeslné a vázané.
U volných živností není potřeba prokazovat určitou odbornou způsobilost, u koncesovaných živností je zpravidla nutný souhlas příslušného orgánu státní správy.

Jaké doklady potřebujete k založení podnikání?

Základní podmínkou k založení živnosti je, že musíte být starší 18 let a trestně bezúhonní. Dokládat také budete:
průkaz totožnosti, čili váš cestovní pas,
udělené vízum,
povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu,
doklad o úhradě správního poplatku,
doklad o odborné způsobilosti v souladu s předmětem podnikání, jestliže nepůjde o volnou živnost,
výpis z rejstříku trestů z rodné země, který nesmí být starší 90 dnů a musí být úředně ověřený,
souhlas s místem podnikání, pokud nejste majitelem prostor, kde budete živnost provozovat.

podle posledních informací ze strany příslušných živnostenských úřadů je dlouhodobé vízum za účelem strpění na území vydané na základě nového zákona o některých opatřených v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (viz též náš předešlý příspěvek) považováno za povolení k pobytu pro účely živnostenského zákona. Cizinci disponující tímto oprávněním tak mohou bez dalšího ohlásit živnost či požádat o koncesi na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Kde seženete výpis z rejstříku trestů?

I jako cizinci jej seženete na Czech POINTU. Potřebovat budete cestovní pas a také rodný list.

Kam nahlásit založení živnosti?

musíte nahlásit i na zdravotní pojišťovnu, která vás přiřadí do kategorie OSVČ kvůli platbě zdravotního pojištění. Dále je nutné, aby o vašem podnikání věděla i okresní správa sociálního pojištění (OSSZ) kvůli pojištění důchodovému. Možnost doručení nabízí rovnou i živnostenský úřad, je však vhodné na OSSZ i zdravotní pojišťovně raději zkontrolovat, zda k nim informace vůbec dorazila. Od obou institucí vám stejně jako s centrálního registračního místa dorazí dopis. V něm budou stát vaše povinnosti v rámci plateb pojistného.

Nahlášení podnikání finančnímu úřadu

Navíc se potřebujete registrovat k dani, k čemuž vám pomůže tiskopis , který doručíte finančnímu úřadu buď osobně anebo přes poštu. Následně vám také dojde dopis a bude vám přiděleno DIČ neboli daňové identifikační číslo.
Elektronicky pak lze v Česku dokládat podání a žádosti pouze tehdy, pokud máte:
uznávanou a ověřenou elektronickou identitu.

Minimální zálohy u OSVČ a daně

Z titulu OSVČ neboli osoby samostatně výdělečně činné se vás týká povinnost hradit si první rok podnikání alespoň minimální zálohy na pojistné. Ty v roce 2022 činí:
sociální pojištění - 2 841 Kč,
zdravotní pojištění - 2 627 Kč.
Tyto částky musíte odvézt už v měsíci, kdy jste podnikání zahájili a to vždy bez ohledu na to, kolik si v podnikání vyděláte.
Kromě odvádění pojistného se vás také bude týkat povinnost podat další rokDaňové povinnosti pro podnikající (s vizem strpění):


Podpora podnikaní v ČR - platforma DoToho!

Mentoringový program nabízí speciální projekt pro , kteří zvažují založení vlastního podnikání v ČR. Registrovaným účastníkům je přidělen "buddy" a nastaven vzdělávací program na míru. Získají přístup do e-knihovny i možnost navštěvovat vzdělávácí semináře.
Probíhá v češtině a ukrajinštině a je zdarma.
Možné přihlasit se kdykoli, probíhá kontinuálně.
Program i schůzky mohou probíhat i online.
(cca 10 min)
Kontakt: Daria Kulachek, ,+420 777 081 623

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.