Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Základní odkazy a obecné informace k podpoře uprchlíků z Ukrajiny

icon picker
Řízení agendy adaptace a integrace uprchlíků v ČR

Strategická skupina pro koordinaci adaptace a integrace uprchlíků z Ukrajiny

Agendu adaptace a integrace uprchlíků v ČR řídí Vláda ČR prostřednictvím svého poradního orgánu nazvaného Strategická skupina pro koordinaci adaptace a integrace uprchlíků z Ukrajiny (viz ). Členy Strategické skupiny jsou zástupci Vlády (Oddělení pro koordinaci adaptace a integrace) a ministři vnitra, práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví a pro místní rozvoj. Jednání se mohou na pozvání účastnit zástupci dalších orgánů státní správy, samosprávných celků nebo další odborníci.
Skupina připravuje řešení dopadů příchodu uprchlíků do ČR, koordinuje přípravu opatření, vyhodnocuje jejich dopady a předkládá Vládě návrhy a doporučení související s adaptací a integrací uprchlíků. Jednání Strategické skupiny jsou neveřejná.
Předsedou Strategické skupiny je národní koordinátor pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny. - srpen 23: uvažuje se o zrušení pozice
Strategická skupina ustavuje ze zástupců jednotlivých resortů a dalších odborníků pracovní týmy, vedené členem Strategické skupiny (ministrem/pověřeným pracovníkem). Pracovní týmy plní úkoly uložené strategickou skupinou a rozpracovávají v rámci resortů strategie a opatření v oblasti adaptace a integrace uprchlíků.

Národní koordinátor pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny

Národní koordinátor je předsedou Strategické skupiny. Pracovníci sekretariátu koordinátora jsou pracovníky Oddělení pro koordinaci adaptace a integrace Úřadu vlády ČR. - srpen 23: oddělení možná nebude dál pokračovat v práci
Národní koordinátorkou byla v únoru 2023 jmenována Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková.

Pracovní týmy

Pracovní tým pro adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou - vedený ředitelkou OAMP MV
Stálá komise pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny - vedený ministrem práce a sociálních věcí

Krajští koordinátoři

V krajích se uskutečňují Krajské platformy pro adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou, které svolávají krajská CPIC. Platformy zahrnují zástupce OAMP, CPIC, Policie, HZS a zástupce kraje (Platforma KACPU), dále zástupce kraje (školství, sociální, zdravotní), policie, úřadů práce, státního úřadu inspekce práce a vybrané aktivní regionální aktéry (dle specifik regionu).
Oddělení pro koordinaci adaptace a integrace Úřadu vlády ČR zastřešuje práci krajských koordinátorů, podpořených z prostředků UNICEF. V krajích, kde nebyl ustanoven krajský koordinátor, fungují jako koordinátoři krajská CPIC.
Přidej řádek
Kraj
Jméno
Instituce
Email
Telefon
Hlavní město Praha
2
Geti Mubeenová
MHMP
+420 776 466 699
Anca Covrigová
ICP/MHMP
Jihočeský kraj
1
Jihomoravský kraj
1
Lenka Herčíková
Centrum pro cizince JMK
+420 739 324 053
Karlovarský kraj
2
Julie Vaňková
CPIC
Kraj Vysočina
2
Petr Vaněk
KÚ VYK
+420 564 602 812 +420 734 694 485
Královéhradecký kraj
1
Jan Kočí
IC pro cizince HK
Liberecký kraj
1
Aleš Lebeda
KÚ LBK
+420 485 226 338 +420 739 541 522
Moravskoslezský kraj
1
Adéla Petrů
KÚ MSK
Olomoucký kraj
1
Barbora Žůrková
SSP Olomouc
+420 771 258 866
Pardubický kraj
1
Plzeňský kraj
1
CPIC
Středočeský kraj
2
Radovan Hlaváček
KÚ SČK
+420 773 692 042
Lenka Ledvinková
CPIC Příbram
Ústecký kraj
3
Marcela Soukupová
KÚ ULK
Daniela Filipová
Jan Kubíček
PPI
Zlínský kraj
1
Bernard Šulák
CPIC Zlín

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.