Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina

icon picker
Finanční pomoc uprchlíkům


Cílená finanční pomoc - - 5000 Kč na každé dítě do 18 let, na základě doporučení neziskových organizací mají novou akci pro podporu ukrajinských dětí

Matky s dětmi, které utekly z oblastí Ukrajiny, kde se v současné době bojuje, mohou žádat o finanční podporu z.

Česká rada dětí a mládeže


projekt podporuje rodiny v tíživé finanční situaci, včetně rodin, které v ČR pobývají na základě dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Na každé dítě ve věku 3-18 let mohou rodiče získat až 2000 Kč (v podobě 2x 1000 Kč voucheru). Rodič získá 2 vouchery na 1000 Kč a ty poté může v systému využít u registrovaných organizací, které poskytují volnočasové aktivity (sportovní organizace, Domy dětí a mládeže, umělecké kurzy apod.).

NOVÉ Prázdninové akce + školy v přírodě pro UA (2022/2023) - Příspěvek je zaměřen na podporu organizovaných prázdninových akcí a škol v přírodě, tzn. lze hradit poplatky na letní tábory, příměstské tábory, sportovní soustředění, školy v přírodě a školní výlety). Jako poskytovatelé aktivit se mohou zapojit tradiční poskytovatelé volnočasových aktivit, anebo v případě škol v přírodě i mateřské, základní a střední školy.
Výše příspěvku 1000 Kč.
O příspěvek je možné žádat od 12. 4. do 15. 6. 2023. Celkem bude rozděleno 500 tis. Kč.Šablony pro ukrajinskou mládež

Program , je zaměřen na mladé ve středoškolském věku 15-19 let, kteří nenastoupili na střední školy v ČR. ČRDM má možnost financovat aktivity jako např. doučování a přípravu na SŠ, tandemové aktivity s českými vrstevníky, projektové dny apod. Přijemci podpory jsou organizace pracující s mládeží. Modelové aktivity, včetně částek, které program může poskytnout, naleznete v .

Nadace VIA

Z Ukrajiny mezi nás

Nadace VIA poskytuje finanční podporu na realizaci skupinových integračních aktivit a na projekty, které snižují napětí spojené s příchodem a pobytem uprchlíků v ČR.
oprávnění žadatelé: neformální skupiny přátel (skupiny od 3 osob), neziskové organizace fungující primárně na dobrovolnickém základu, neziskové a příspěvkové organizace realizující aktivity nad rámec své agendy (včetně škol, školních zařízení, knihoven), obce do 3000 obyvatel
termín příjmu žádostí: 31.1.2023, případně v dalších měsících (Přihlášky přijímáme průběžně do vyčerpání alokovaných prostředků. Komise se schází dle poptávky cca 1x za 2 měsíce.)

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.