Ukrajina
Share
Explore
Ukrajina
Registrovaní pracovníci pomáhajících organizací mají přímý přístup ke všem nabídkám v platformě (veřejným i neveřejným, zejména nabídkám ubytování) a ke kontaktním údajům osob, které nabízejí pomoc.
Všichni uživatelé, tedy i registrovaní pracovníci, přistupují do platformy přes adresu .

image.png
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.