icon picker
Behörighetstest

Behörighetstest fredag 22 april
Du får på provet utdrag ur programmeringskoncept och kod som är halvskriven och du fyller där i luckorna i koden på korrekt sätt.
Samt ska kunna förklara i korta, grundläggande drag vad momenten och koncepten innebär/betyder.
Den info och kunskap du behöver ges i denna handbok.
Du kommer väldigt långt med att endast granska denna handbok men alltid bra att komplettera med lärarledda momenten där det där kan ges fler exempel och mer praktisk genomgång och förståelse.
Tips:

Detta kontrolleras att du har koll på:


+ Känna igen och grundläggande kunna fylla i kodfält i Javascript & Java enligt följande:
+ Grundläggande kodsyntax / grammatik
+ Funktioner / Metoder
+ Variabler / Parametrar &
+ Datatyper
+ Integer, String, Bolean, Array, Double
+ Klasser och abstraktion &
+ Skriva ut värden i terminal / console
+ Loopar
+ If / Else
+ Matte och ihopslagning
&
+ Besvara grundläggande korta kunskapsfrågor kring vad följande är/innebär:
+ Frontend, Backend, & Fullstack
+ High / Low-level code
+ Objektorienterad programmering
+ Databas & API
+ Versionshantering i Github
+ Kommentarer och dokumentation

Du kontrolleras INTE på:


+ Exakt hur IntelliJ och Visual Studio Code funkar
+ Alla funktioner i Github / versionshantering. Det är ok att du vet om vad de gör och vad det används till, enligt handboken.
+ Du förväntas inte vara superexpert på alla dessa områden efter kursen men ska ha en grundläggande förståelse för koncepten samt kunna känna igen och fylla i grundläggande JavaScript & java enligt handboken här:
&
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.