icon picker
Översikt

Välkommen till handboken för Preparandkursen.

Handboken består av precis den information du behöver för att klara ditt behörighetstest.
Den innehåller relevant innehåll för testet som dels är framtaget av kursföreläsaren såväl som sammanställt material från nätet som är direkt kopplat till behörighetstestet och lämpligt som självstudiematerial.
Handboken i sig är en tillräckliggrund för att klara behörighetstestet men de lärarledda lektionerna kommer ytterligare belysa, praktiskt visa upp och ge mer ingående träning i momenten som ett komplement till handboken.
Det bästa är att använda både lektionerna och handboken som hjälpmedel för att klara testet.
De lärarledda lektionerna ger även möjlighet till frågor samt att föreslå ytterligare förtydliganden och insikter som kan läggas in i handboken för att påskynda förståelse.

Programmering 1

Programmering 1 krävs för att bli behörig till iOS/Android Developer, Javautvecklare och IoT-utvecklare
Till dig som saknar godkänt betyg i Programmering 1 erbjuder vi nu en kurs som avslutas med ett behörighetstest. Kursen förbereder dig på allt du behöver veta inför testet.
Får du godkänt på testet har du de förkunskaper i Programmering 1 som krävs för utbildningen du sökt och blir då också behörig i det ämnet.
Kursen sker helt online och kan göras på distans. Den består av 5 lärarledda träffar, en gång i veckan (via Teams kl 10-15), innan behörighetstestet äger rum.
Under de lärarledda träffarna går kursledaren igenom de kommande kursmomenten och du får även möjlighet att ställa frågor. Mellan varje träff studerar du på egen hand.
Du får tillgång till vår lärplattform med kursmaterial och uppgifter vilket gör att du kan studera helt i din egen takt, var och när du vill.
Kursen startar onsdag 23 mars då första lärarledda tillfället äger rum.
Du behöver däremot inte starta kursen från början, du kan ansluta när som helst under kursens gång.
Datum:
Introduktion m kursledare - Onsdag 23 mars
Lärarledd lektion - Onsdag 30 mars
Lärarledd lektion - Onsdag 6 april
Lärarledd lektion - Onsdag 13 april
Lärarledd lektion - Onsdag 20 april
Behörighetstest - Fredag 22 april
Kursen är helt kostnadsfri.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.