Logik

Objektorienterad Programmering (OOP)

(Wikipedia)
Objektorienterad programmering (engelska: Object Oriented Programming, OOP) är en i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra.
De ursprungliga idéerna i metoden (objekt, inkapsling) uppstod i slutet av 1960-talet i programmeringsspråk för simulering.
De byggdes sedan på med
under mitten och slutet av 1980-talet. Denna metod att programmera anses av förespråkarna vara effektiv och kraftfull, speciellt vid konstruktion av större program, eftersom oönskad påverkan mellan programmets olika delar minimeras.

Det är också oftare lättare att återanvända programdelar från ett program i ett annat, eftersom begreppen, objektklasserna, ofta blir generella och användbara i olika sammanhang.
De delar vi kommer tala om i OOP är främst Klasser och objekt, detta läser du om här:

Object oriented programming.jpg
1280px-CPT-OOP-objects_and_classes_-_attmeth.svg.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.