För att komma igång, installera IntelliJ och se kom-igångvideon för denna.
Det finns kodexempel och beskrivningar kring Javan i underrubrikerna för detta menyval,

bild.png
bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.