Java

Metoder

Funktioner och metoder är delar av program som utför beräkningar eller händelser åt oss.
Vi kan namnge återanvända dessa och skicka in värden / variabler in i dessa (om vi vill).

Du behöver i Java (till skillnad från Javascript) ange vad det är funktionen ska skicka tillbaks för värde.
Ska den skicka tillbaks en INTEGER som svar (return) tex måste detta anges i början av skapandet av metoden
Ska den inte skicka tillbaks något alls så får man skriva “void” (ingenting, tomhet).
tex om den “bara” ska utföra kommandon utan att ge tillbaks ett specifikt värde till den kod som körde funktionen.

“Modifier” behöver ni INTE tänka på i denna kursen.
Endast return type, method name och parameter list (varaibler)

Kom ihåg att du även med variablerna (parameters) måste ange vilken TYP av data det är.
Om det tex ska vara en int (heltal) eller String (textsträng)
methods-in-java-programming-1280x720.jpg

När du ska anropa / använda din funktion eller metod så anger du bara namnet på denna ihop med parenteserna (och eventuella variabler som du vill skicka in i metoden, om du vill göra det).
Namnet ska vara tydlig beskrivande för ändamålet. Inte för datorns skull utan för oss och våra kollegor, så vi förstår vad ska händer.

Namnet på metod skrivs oftast på engelska (men svenska utan åäö är OK i denna kurs).
Namnet skrivs utan mellanslag och använder istället STORA bokstäver (versaler) när ett nytt ord läggs in i namnet. För att det ska bli mer läsbart förr oss. För datorn spelar det egentligen ingen roll om det är stora eller små bokstäver, så länge vi skriver det samma på alla ställen vi skapar och använder variabeln.
Tex:
public void kalkyleraPriset() { }

En metod eller funktion MÅSTE inte ta in variabler för att köras, den kan då skapa egna variabler inuti sig själv och utföra handlingar ändå. Men vill vi hjälpa den på traven med startvariabler så kan vi som sagt skicka in dessa in i funktionen eller metoden.
image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.