Programmering

Klasser, Objekt och Abstraktion

Inledning

Inom objektorienterad programmering finns det två centrala termer; objekt och klass. Objekt skapas från klasser, d.v.s det måste alltså finnas en klass innan man kan skapa ett objekt. Förhoppningsvis kommer artikelserien om OOP att hjälpa dig tänka mer objektorienterat när du ska skapa dina program. Exakt allt du behöver veta för att skriva egna klasser tas inte upp i denna artikel.
När vi skapar ett unikt objekt från en klass ses detta som en “instans” (instance), alltså en unik förekomst av en klass. Varje objekt är en unik version som är “skapad från klassen” eller som kan sägas “tillhöra klassen.

Vad är en klass?

En klass ska du se som en byggritning. Den känns lätt igen i koden eftersom de börjar med ordet class. T.ex.

Objekt skapas av klasser. Klassen bör ses som en mall för hur kommande objekt, skapta från klassen, ska fungera. En slags byggritning över vad som ska finnas med i objekten. Klassen kan (förenklat) innehålla något av följande:
Metoder (funktioner)
Primitiva variabler
Objekt som bygger på andra klasser

Vad är klass och vad är objekt?

Detta är mycket viktigt.
Objekten skapas från klasserna som en unik “instans” (eller “instance” på engelska). Har vi gjort en klass en gång så kan vi alltså skapa hur många objekt vi vill från klassen (unika instanser/instances). Objekten blir byggda från samma ritning (klass). Vi tar ett exempel:


image.jpeg
1280px-CPT-OOP-objects_and_classes_-_attmeth.svg.png

I Java :


image.jpeg

Ytterligare exempel för förståelse:


image.jpeg
image.jpeg
class-object-featured-image.png
Car_Class.png
image.jpeg

(Extra)


Child classes / Subclasses
image-asset.jpeg
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.