För att komma igång, installera Visual Studio Code och se kom-igångvideon för denna.
Det finns kodexempel och beskrivningar kring Javascripten i underrubrikerna för detta menyval,

slide_2.jpg
slide_22.jpg
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.