Java

Klasser

Vad är en klass?

En klass ska du se som en byggritning. Den känns lätt igen i koden eftersom de börjar med ordet class. T.ex.

Objekt skapas av klasser. Klassen bör ses som en mall för hur kommande objekt, skapta från klassen, ska fungera. En slags byggritning över vad som ska finnas med i objekten. Klassen kan (förenklat) innehålla något av följande:
Metoder (funktioner)
Primitiva variabler
Objekt som bygger på andra klasser

Vad är klass och vad är objekt?

Detta är mycket viktigt.
Objekten skapas från klasserna som en unik “instans” (eller “instance” på engelska). Har vi gjort en klass en gång så kan vi alltså skapa hur många objekt vi vill från klassen (unika instanser/instances). Objekten blir byggda från samma ritning (klass). Vi tar ett exempel:

1772.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.