Fullstack (Tech stack)

High Level & Low Level-kod

High level programming:

Sådant som är lättare för oss människor att koda och förstå.
Är “längre ifrån” själva maskineriet i datorn.
Oftast Inte lika kraftfullt som att koda i low-level code.
Allt “high level code” översätts automatisk av datorn till “low level code” med en “compiler” och sedan “assemvler” när programmen används.
Exempel på sådana språk är:
Java, Javascript, Python, PHP

Low level programming:

Sådant som är svårare för oss människor att koda och förstå men som är mest likt det sätt som datorn förstår
Är närmre själva maskineriet i datorn.
Oftast mer kontroll över dator och kraftfullt än att koda i high-level code.
Mycket av “low level code” som dator kör är sådant som översätts automatisk av datorn från programmerarskriven“high level code” med en “compiler” när programmen används.

image.jpeg

(Extra frivillig info och förtydliganden nedan)


bild.png
bild.png
bild.png
bild.png
bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.