Javascript

Funktioner

Function

Funktioner är delar av program som utför beräkningar eller händelser åt oss.
Vi kan återanvända dessa och skicka in värden / variabler in i dessa (om vi vill).
image.png
När du ska anropa / använda din funktion eller metod så anger du bara namnet på denna ihop med parenteserna (och eventuella variabler som du vill skicka in i metoden, om du vill göra det).
Namnet på funktionerna skrivs oftast på engelska (men svenska utan åäö är OK i denna kurs).
Namnet ska vara tydlig beskrivande för ändamålet. Inte för datorns skull utan för oss och våra kollegor, så vi förstår vad ska händer.
Namnet skrivs utan mellanslag och använder istället STORA bokstäver (versaler) när ett nytt ord läggs in i namnet. För att det ska bli mer läsbart förr oss. För datorn spelar det egentligen ingen roll om det är stora eller små bokstäver, så länge vi skriver det samma på alla ställen vi skapar och använder variabeln.
Tex:
function kalkyleraPriset() { }

En metod eller funktion MÅSTE inte ta in variabler för att köras, den kan då skapa egna variabler inuti sig själv och utföra handlingar ändå. Men vill vi hjälpa den på traven med startvariabler så kan vi som sagt skicka in dessa in i funktionen eller metoden.

Kodexempel


Såhär skapar vi en funktion. Skriver först “function” följs av namnet på funktionen, samt den/de variabler som funktionen ska köras med. De blir inlästa med ett nytt eget namn när funktionen körs och matchas i den ordningen som man lägger in i parentesen när man triggar funktionen ( variabel1, variabel2)
function minFunktion(variabel1, variabel2, variabel3) {

/* Här i skriver man instruktionerna som ska köras i funktionen. Alltså de “statements” som ska köras inuti funktionen.
Som tex att skriva ut en text i vår console.
Vi kan även inuti använda de variabler som vi stoppat in. I detta fallet “variabel1” ,”variabel2” och “variabel3” */

}

/* Såhär skriver man när man ska använda sin funktion. värdet på variablerna sätter man in i ( ). Dessa används sedan av funktionen i samma ordning som de sätts in. /*
minFunktion(”värdet på variabel1”, “värdet på variabel2”, “värder på variabel3”);


OM vi vill kan även funktionen skicka tillbaks ett värde som svar (med “return” till den del av programmet som körde funktionen.
Om den tex har räknat ut något och ska skicka tillbaks till svaret / textvärdet eller annat tillbaks till den som körde funktionen. Detta måste INTE alltid göras i Javascript men kan vara användbart.
Vi kan tex returnera en variabel eller ett värde som vi vill att den andra delen av programmet ska få tillgång till.
bild.png
bild.png
javascript-function-syntax.png

bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.