Javascript

Loopar

Loop


Det finns flera typer av “looper” alltså att man gör något upprepade gånger i koden automatiskt. Tex “while” och “foreach”
En vanlig sådan loop-typ är en “for” loop.
// For loop. Upprepa en funktion flera gånger. Tex kör för funktionen samma antal gånger som det finns i skillnaden i antalet “step” med värdet 0 och 5 (alltså 5)
for (let step = 0; step < 5; step++) {
// Runs 5 times, with values of step 0 through 4.
console.log('Walking east one step');
}

Kodexempel att testa:
bild.png

javascript-loops-2.jpg

(extra)

det finns tex även “do”-loopar som har snarlik funktionalitet men skrivs lite annorlunda. Det finns för och nackdelar med olika loopar men samma fokus: upprepa en kod flera gånger.
bild.png
bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.