icon picker
Versionshantering


Med versionhantering kan vi programmera, sedan skicka upp en kopia av våran kod till “lagring” online (en såkallad repository) som gör att kollegor (och vi själva) i framtiden kan komma åt koden, så alla i teamet kommer åt koden.
Med versionhantering såsom Github kan vi kan “slå ihop” våran kod med andra kollegor och samarbetande utvecklare. Så att våran kod kombineras med deras, kan synkas hem till vår dator och tillsammans kan “Pussla ihop” en applikation ihop.

bild.png
bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.