Fullstack (Tech stack)

API

Vad är API?

Application Program Interface förkortas API och är ett uttryck som är väl etablerat och centralt inom kodningsarbete.

Men vad betyder API egentligen?

API är ett slags protokoll som används för att program, system och applikationer på ett enkelt sätt ska kunna prata med varandra, en slags tolk som kommunikationen går genom. Man kan beskriva ett API som ett strukturerat sätt att överföra data från ett ställe till ett annat.

Hur fungerar det?

Ett API fungerar som en bro mellan olika program, eller som byggstenar som kan användas tillsammans med varandra för att underlätta användningen av en viss funktionalitet. Med byggstenarna behöver inte hjulet uppfinnas varje gång och ju fler byggstenar – eller endpoints – som finns tillgängliga och som kan kopplas ihop, desto fler projekt och coola lösningar kan byggas.

(extra)
Ett API överför ofta sin information i dataformatet JSON (och även XML, oftast sett som omodernare)

bild.png
bild.png

(Extra)

Vad är skillnaden på öppna och stängda API:er?

Man kan säga att ett öppet API betyder att någon, kanske en myndighet eller ett företag, låter andra använda utvalda delar av sin data. Till exempel kan ett flygbolag låta andra använda tidtabeller och uppdaterad reseinformation för att göra mobila appar. De alltså öppna för andra att använda, ibland fritt – ibland mot en avgift.
Ett stängt API betyder att man använder ordnade strukturer för att hantera data exempelvis internt i en organisation. Ett kassasystem för en verksamhet eller ett vårdsystem kan ha ett API. Om man beställer mat för hemkörning kan leverantören ta emot bokningar via en app – och berätta för kunden att ”maten är på väg” med hjälp av ett API.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.