Programmering

Datatyper

Vi kan lagra data på olika vis i Javascript och Java.
I Javascript behöver vi inte specifikt alltid berätta om vi har en variabel och funktion som en siffra , text eller objekt.
I javan behöver vi dock ange detta när vi skapar en funktion eller variabel.

Datatyper:

Ni behöver känna till
Int(eger), Array, Double, String & Bolean
image.png
Data_Type_Table.png
data+type.JPG
String mittNamn = ”Francisco var variabel e =11 ”;

(Extra)
Vanligt sätt att spara/paketera/skicka data på i key-value-pair: JSON
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.