Javascript

Console log


precis som vi i Javan kan används system.out.println för att skriva ut test-info från koden så kan vi använda console i Javascripten.
I vår “console” kan vi skriva ut test-texter och information till oss själva.
Dessa ses oftast inte av användaren utan är främst för oss själva eller andra utvecklare att få information och göra tester kring vår kod.
Det är bra när vi experimenterar och tränar med kod men också sedan i det aktiva arbetslivet för att ge inblickar i hur vår kod beter sig och vilken info som berör den.

Du kan via Javascripten skriva ut saker i din console (konsol) genom att använda en inbyggd systemfunktion.
Detta använder du genom att skriva in Javascript-koden:
console.log(TEXTVÄRDE);

TEXTVÄRDE kan vara en variabel med en sträng eller helt enkelt en inmatad sträng direkt.
tex:
var variabelNamn =”min fina text”;
console.log(variabelNamn);
console.log(”min egna textsträng”);

Detta kommer nu att synas i din console när du kör Javascript-programmet.

Exempel:
image.png
image.png
maxresdefault.jpg

Screenshot-1621-e1551764124897.png

(Extra)


Läs mer här:
Loading…

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.