Java

System Out Print

Precis som vi i Javascripten kan använda console för att skriva ut test-info från koden så kan vi använda system.out.println i Javan för att se egen text i vår terminal.

I vår “terminal” / console kan vi via “System.out.println” kan vi skriva ut test-texter och information till oss själva.
Dessa ses oftast inte av användaren utan är främst för oss själva eller andra utvecklare att få information och göra tester kring vår kod.
Det är bra när vi experimenterar och tränar med kod men också sedan i det aktiva arbetslivet för att ge inblickar i hur vår kod beter sig och vilken info som berör den.

Du kan via Javakoden skriva ut saker i din terminal (konsol) genom att använda en inbyggd systemfunktion.
Detta använder du genom att skriva in Java -koden:
System.out.println(TEXTVÄRDE);

TEXTVÄRDE kan vara en variabel med en sträng eller helt enkelt en inmatad sträng direkt.
tex:
String variabelNamn =”min fina text”;
System.out.println(variabelNamn);
System.out.println(”min egna textsträng”);

Detta kommer nu att synas i din terminal när du kör Java-programmet.

1-BnnG_1crWZcFZuMP81_btA.png
variables.png
rw25tsmq.bmp


println1.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.