Behörighetstest

Exempelfrågor


Beskriv kort kring (2 p per rätt förklaring):

Low Level Code
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

xxxx
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Vilka fel förekommer i denna kod (1p per korrigering)?
public void minFunktion() {
int value = 11;
return value+2;

}
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. Fyll i koden så att funktionen returnerar 7 + värdet av “value”.
function minFunktion(siffra) {
var value = siffra + 1
_______________________ // return 7 + value
}
4. Skapa en funktion som plussar ihop 7 med 5 och returnerar värdet
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
function minFunktion() {
return 7 + 5;
}

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.