icon picker
Lektionsmaterial

Lektionsinspelningar

Kom ihåg att även titta på inspelningarna i Teams.
Gå in i Teamsgruppen, tryck på vår preparandkurs och sedan på → Files → inspelningar.
Det går att sortera inspelningarna baserat på inspelningsdatum i tabellen.

Lektions-PDF:er

Preparantkurs Dag 1 Intro.pdf
6.9 MB
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.