Javascript

Variabler

Variabel


image.png
Namnet på variablerna skrivs oftast på engelska (men svenska utan åäö är OK i denna kurs).
Namnet ska vara tydlig beskrivande för ändamålet. Inte för datorns skull utan för oss och våra kollegor, så vi förstår vad ska händer.
Namnet skrivs utan mellanslag och använder istället STORA bokstäver (versaler) när ett nytt ord läggs in i namnet. För att det ska bli mer läsbart förr oss. För datorn spelar det egentligen ingen roll om det är stora eller små bokstäver, så länge vi skriver det samma på alla ställen vi skapar och använder variabeln.
Tex:
var detTotalaPriset

Såhär skapar man en variabel. Denna variabel har namnet “minVariabel” och har värder “32”. Varje gång vi skriver “minVariabel” så kommer datorn förstå att det är samma sak som att skriva 32.
var minVariabel = 32;
När man använder sina variabler så räcker det att mans skriver variabelnamnet.
minVariabel
// Ändra värdet på variabeln till 27:
minVariabel = 24 +3


javascript_var.png
image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.