Javascript

IF Else

Om vi vill utföra vissa kod-rader i specifika sammanhang kan vi använda “if” / “else”.
Vi kan göra en specifik sak i koden om något sammanhang , påstående eller värde stämmer eller är på ett visst sätt.
Tex, om det regnar ute ska vi göra en viss sak.
Om värdet på variablen är mer än 77 ska vi göra en annan sak.
Om klockan är 15:23 OCH vi har fler än 7 sakar i vår varukorg ska vi göra en specifik sak.

“IF” kollar om ett påstående stämmer och utför i sådana fall en specifik sekvens av koder som vi själva väljer.
“Else” innebär “alla andra andra scenarion” som INTE överensstämmer med “if”-påståendet och utför i såfall en annan kod, som vi också själva anger och väljer.

Kodexempel:

IF / Else

// EN logiskt kontroll
// OM värdet eller påståendet stämmer
// OM textinnehållet är lika med exakt "en text!"
if(minVariabel== "en text!") {
console.log(” Detta stämmer!”);
// ANNARS ska följande kod ske
} else {
console.log(” Något annat stämmer!”);
}
bild.png

(extra) IF && och ||

“OCH / ELLER”

Vi kan också köra “if” och kontroller om FLERA saker stämmer samtidigt. Då måste ALLA sakerna vi skriver in i “if”-påståendet stämma för att koden ska köras. Detta indikerar vi med att skriva “&&” och mata in allt som MÅSTE stämma
bild.png
Vi kan också använda “if” för att se om NÅGOT av flera påståendena stämmer. Då räcker det att minst ETT av påståendena stämmer för att koden ska köras. Detta indikerar vi med att skriva || och mata in allt som KAN stämma
bild.pngWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.