Programmering

Matte & Ihopslagningar


Du kan såklart i koden även räkna ut tal samt slå samman värden.

1. Matte

För att räkna ut plus, minus och gånger så skriver du på samma vis som i en miniräknare.
Du kan räkna ut mattetal från siffror/tal eller ihop med variabler.
Så länge det är siffror du använder så kan du räkna precis som med vanlig matte.
Plus, Minus , Delat med.
Exempel i Javascript
image6-1.png

Exempel i Java
graphical-user-interface-application-word-descr.png

JavaScript-Arithmatic-Operators.png

2. Slå samman


Du kan tex kombinera text-stycken med varandra så det blir sammansatta.
Om du till exempel har en text som är: “Johanna” och en annan text som är “sitter och programmerar”.
Så kan du slå ihop dessa till :
“Johanna sitter och programmerar”.
Eller om du till exempel har en varukorg.
Så kan du sätta ihop texten “Du har ” kombinerat med variablen “antalProdukter” och texten “ produkter i din varukorg.”.
Det blir då:
var antalProdukter = 33;
“Du har ” + antalProdukter + “ produkter i din vaukorg.”

Om vi har satt värdet för variabeln antalProdukter till 33 så blir den sammansatta texten:
“Du har 33 produkter i din varukorg”.

Exempel Javascript (du kan skriva “var” istället för “let” om du vill).
Concat är extra,det behöver du inte hålla koll på. Du kan alltså bortse från raden med “rest”-variabeln.
Det viktigaste är exemplet med “+”-tecknen. Som sätts i variabeln “resplus”
Det funkar på samma sätt i Java, att du med “ +” kan slå ihop varaibler och text.
NOTERA! När du sätter ihop text med annan text och siffror så blir det inte ett MATTETAL när du använder PLUS + och MINUS -. Så skillnaden här är att du bara “sätter ihop text” med hjälp av PLUS + . Du gör alltså inte matteberäkningar när du kombinerar texter med siffror.
Om du BARA använder siffror ihop med PLUS+ och MINUS- så sker det dock matteberäkningar (som i punk 1 ovan)
(( concat-delen är lite extra, måste ni inte kunna))

let value = “ 28 ”;
let valueTwo = 28 ;
console.log(”min text: “ + value);
console.log( value + valueTwo);
bild.png

Javascript-String-concat-Tutorial-With-Example.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.