Behörighetstestet kräver inte att ni kan använda dessa program, men det är bra att vänja sig vid och bra att arbeta i när man sitter och programmerar.
Det underlättar en hel del när man väl är van vid dem och de kan hjälpa dig att föreslå kod med autocomplete och visa vart det är fel i koden.
Det finns massa olika program för att koda i och de har olika fördelar och lite olika användningsområden.
Det viktigaste är att ni alls kan se koden och koda.
I teorin kan ni koda i ett vanligt text-dokument i denna kurs om ni vill.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.