icon picker
Schema


Lärarledda lektioner:

Introduktion m kursledare - Onsdag 23 mars
kl 10:00-15:00
Introduktion, Kursinnehåll och översikt
Intro till kod samt programmeringsmiljö
Datatyper & Funktioner
Grundläggande kodlogik

Lärarledd handledning - Onsdag 30 mars
kl16:15-17:15
Genomgång och handledning för övningsuppgift

Lärarledd lektion - Måndag 4 april
kl 10:00-15:00
Javascript & Java
Datatyper & Funktioner
Grundläggande kodlogik
Lärarledd lektion - Onsdag 6 april
kl 10:00-15:00
Kod-design, OOP & struktur
Versionshantering
Lärarledd lektion - Onsdag 13 april
kl 10:00-15:00
Javascript & Java
Dokumentation & Felhantering
Lärarledd lektion - Onsdag 20 april
kl 10:00-15:00
Repetition & arbetshandledning
Behörighetstest - Fredag 22 april
Görs online via kursplattformen
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.