icon picker
Slutinlämning

Inlämning
(to-do : lista vilken lektion som varje moment var)
Presentations-schemabokning:
Vid kursens slut ska du visa upp och förklara din cloud-uppsättning.
+ Ska både presenteras i sin helhet på Teams på ca 15 minuter +inkl frågor under den dagen samt skicka in configfilerna med dashboardprintscreens samt länk till applikationen.
+ Yes vilket .net-projekt som helst; fokuset är på själva cloudmiljön runt den
+ Individuell inlämning primärt men två kan vara okej om ni verkligen båda har stenkoll på alla stegen och momenten separat.

Du & Din Cloud & DevOps-miljö ska:


+ Grundläggande kunna navigera runt samt beskriva din cloud-miljö och devOps pipeline lokalt & på servern.
(Se dina tjänster såsom VM, Resource group och Azure AD. Kunna skapa, stänga ner, starta dessa)

devOps pipeline:
+ En Dockerfil samt Docker Image för ditt .net-projekt
+ Automatisk koppling från din Github Repository som vid uppdatering mot specifik branch gör följande via antingen Jenkins eller Github Actions :
+ Kör minst 1 automatiserat test (behöver inte vara skrivet av dig själv eller stort/kreativt test alls)
+ Docker image-skapande och skickar ny image till Docker Hub samt servermiljön
Tors
27 jan
Tisdag
1 feb
+ Kubernetes main server som kör minst 1 pod & service för din .net applikation som är nåbar via offentlig IP.

+ Automatiskt skalning av Kubernetes-pods-instanser och graceful rollout av nya Docker Images på Kubernetes
+ Kunna sätta upp en Virtuell Maskin & Server samt konfigurera dess storlek & nätverk via Azure UI

Säkerhet & Performance
+ Grundläggande uppsatt ufw i Linux-servern
(ej nödvändig)
+ Azure trigger som informerar dig vid ökad prestanda-belastning av din server
+ Reverse Proxy-routes med Nginx & Ingress samt basic port-hantering i Azure-nätverk
+ VPN-kontakt till din server med Open-VPN till din server-access
+ Möjlighet till HTTPS-koppling på din domän-server.
(Kräver en URL-domän DNS från tex Azure) samt att port 443 är öppen på din virtual machine

Budget
+ En enkel tabell-budget från Azure som estimerar månadspriset för din miljö samt vad det hade kostat om du ökade / sänkte antalet tjänster
Tisdag
8 feb
+ Pingar vid estimerad övertrasserad budget


För VG:

+ Självständigt kunna påvisa naturlig felsökningsförmåga vid vanligaste felen som uppkommer
+ Med god säkerhet navigera runt samt beskriva/redogöra för delarna i din cloud-miljö och devOps pipeline lokalt & på servern
+ Ordentlig versionshanering för dina Github- & Docker-versioner ( i :-taggar i din image och branches)

+ Snabbt kunna stänga ner och garanterat automatiskt kunna få upp Pods och VM i din Kubernetes och Azure hosting. Via Azure CLI och kubectl
+ Minst en worker node ( alltså en extra virtual machine) kopplat till din Kubernetes alternativt som Azure Scale Set

+ Kunna sätta upp + från mall återskapa en Virtuell Maskin & Server samt konfigurera dess storlek & nätverk via Azure UI

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.