Används för att paketera och återskapa applikationsmiljöer, antingen som enstaka instanser eller i en loadbalancer eller nätverk såsom i Kubernetes eller Docker Swarm
What is Docker:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.