icon picker
Moment & Kursmål

G:
Grundläggande kunna redogöra för krav som finns för en applikation som
ska hostats i molnet.
• Grundläggande kunna beskriva hur en applikation fungerar som hostats i
molnet
• Grundläggande kunna redogöra för användningen av en molnlösning
med hjälp av UI, API eller CLI.
• Grundläggande kunna reflektera över vilka säkerhetsrisker det innebär
att hosta en applikation i molnet
• Grundläggande kunna argumentera för hur säkerheten i en applikation
kan förbättras i molnet.
• Grundläggande kunna redogöra för molntjänster och vad som skiljer
dessa från traditionell drift och utveckling
• Grundläggande kunna redogöra för övervakning av molnapplikationer
• Grundläggande kunna redogöra för skalning (upp, ner, ut eller in) av
applikationer i molnet
• Grundläggande kunna redogöra för nätverkssäkerhet i molnet
• Grundläggande kunna redogöra för mjukvaruimplementering i molnet
• Grundläggande kunna redogöra för hur utveckling mot molnet kan öka
en applikations stabilitet, utvecklings hastighet och säkerhet
• Grundläggande kunna utveckla en applikation med drift i molnet.
• Grundläggande kunna övervaka, konfigurera och skala en applikation i
molnet
• Grundläggande kunna avgöra fördelar/nackdelar med en molntjänst eller
en traditionell lösning.
• Grundläggande kunna avgöra vilka molntjänster som behövs för att
leverera en applikation
• Grundläggande kunna redovisa en budget för kostnad vid olika hosting
alternativ
• Grundläggande kunna konfigurera automatisk mjukvaruimplementering

VG:
Fördjupat kunna utveckla en applikation med drift i molnet.
• Fördjupat kunna övervaka, konfigurera och skala en applikation i molnet
• Självständigt och på ett fördjupat sätt kunna avgöra fördelar/nackdelar
med en molntjänst eller en traditionell lösning.
• Självständigt och på ett fördjupat sätt kunna avgöra vilka molntjänster
som behövs för att leverera en applikation
• Självständigt och på ett fördjupat sätt kunna redovisa en budget för
kostnad vid olika hosting alternativ

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.