Budget

Skapa Budget-tabell

Här kan du sätta upp en grundläggande estimering för din miljö och jämföra


Välj ut de tjänster och storlekar du vill testa med, genom att trycka och plussa på de tjänster du vill ha (du kan välja flera av samma) och sedan bläddra ner lite till nästa sektion för att se din budget efter att du valt dem.
bild.png
Du kan nu se din estimerade budget och välja den storlek och miljö du vill beräkna på samt om den ska vara live hela tiden ( alla timmar på månaden)
Screenshot 2022-02-16 at 09.24.47.png
bild.png
Du kan namnge din beräkning och lägga till flera flikar för fler beräkningar
bild.png
Gå sedan längst ner och välj “generera excel” för att generera din enkla budget-tabell i en Excel-fil.
Du kan även SPARA din uträkning till ditt Azure-konto så att du kan se den i framtiden (logga in med)
bild.png

Dina sparade ber’kningar syns sedan under “sparade beräkningar” i framtiden
bild.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.