Kubernetes

Pod-skalning

Ser till att det alltid finns minst detta antal kopior (instanser) av din applikation i Kubernetes-klustret.
Kör detta kommando är dit Kubernetes-kluster är uppe och du har deployat din image
$ kubectl scale --replicas=7 deployment [namnet på deployment ]

För att automatiskt skapa upp (till ett max antal Pods) kör följande.
I detta exempel kommer det skapas nya pods om mer än 25% av CPUn används på de befintliga podsen och som minst att finnas 3 pods och som mest 10 stycken - oavsett belastning.
$ kubectl autoscale deployment [namn på deployment] --max=10 --min=3 --cpu-percent=25

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.