Säkerhet

Viurtal Machine Nätverk

För att öppna / stänga portar eller access på din VM kan du antingen använda Azure Portal UI eller Azure CLI-kommandot:
az vm open-port --port [PORT-NUMMER] --resource-group [Namn på resursgrupp] --name [Namn på VM]Klicka in dig på din Virtual Machine
Screenshot 2022-02-16 at 08.03.08.png
Välj “Networking” eller “Nätverk” i listan
Screenshot 2022-02-16 at 08.03.16.png

Du kan nu ställa in ingående och utgånde trafik för din Virtual machine

Screenshot 2022-02-16 at 08.05.00.png

Screenshot 2022-02-16 at 08.05.12.png
Tryck på “add inbound port rule” för att lägga till en till regel (tillåt eller blocka viss trafik)
Screenshot 2022-02-16 at 08.05.20.png
Välj den / de källor /IP du vill tillåta samt vilken port de ska få tillgång till.
Du kan också namnge din regel under “name” för att lättare hålla koll på vad den är til lför
bild.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.